Lumehunnikute alla on jäänud ka noori mände. Lume sulades võib see jõuda ka lähedal asuvate maa-aluste garaažideni ja ärideni.

Keskkonnaameti veeosakonna juhataja Triin Mägi vastas Delfile, et seadusandlus lume ladustamist ei reguleeri, kuid tegevus peab olema kooskõlas üldiste veekaitseliste nõuetega. "See tähendab, et vältida tuleb ohtu põhja- ja pinnavee kvaliteedile. Lumekoristustöid ja ladestusplatsidega seonduvat korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus," märkis Mägi.

Keskkonnaameti looduskasutuse osakonna juhtivspetsialist Maret Vildak ütles, et looduskaitselisi piiranguid sellel ladustamisalal ei ole, sest jääb väljapoole Nõmme-Mustamäe maastikukaitseala, mistap ei olnud vajalik ka keskkonnaameti kui kaitseala valitseja poole nõusoleku saamiseks pöörduda.

Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg selgitas, et lumi ladustatakse võimalikult lähedale neile kohtadele, kust see kokku korjati, et vähendada keskkonnamõjusid. Ta lisas, et tiheda asustuse tõttu ei ole kuigi palju paiku, kus kokku korjatud lund ladustada.

"Seetõttu lähtutakse asukoha valikul eelkõige sellest, et võimalikult vähe tekitada müra öörahu tingimustes. Sütiste tee piirkonnas asub lähim elumaja, Sütiste tee 50, lumeladustuskohast 98 meetri kaugusel," ütles Sulg.

Sulg lisas, et lumeladustamiskohtadest võetakse pinnaseproove ja lume sulades puhastatakse ladustamiskohti, et vältida reostuse teket.

"Korjame väljasulanud lahtise ja lenduva prügi, kui seda on lume hulka sattunud," kinnitas Sulg.