Üle Eesti, alustades Saaremaalt, mis kriisi esimese laine ajal eriti pihta sai, lõpetades Ida-Virumaaga, kus sügisel olukord käest ära minemas oli, on koroonakriis muutnud haiglate tööd - tuleb hakkama saada suure hulga koroonapatsientidega, aga samal ajal tagada ka tavapärane plaaniline ravi.

Siin on kümmekond meedikut, kelle töö muutus koroonakriisis eriti oluliseks ja kes on seda suure pinge all teinud eriti pühendunult.

"103 Eesti heategijat" on Delfi vabariigi aastapäeva traditsiooniline sari, mis keskendub sel aastal headele inimestele ja nende väärt tegudele. Kõiki heategijaid vaata siit!

Ida-Tallinna keskhaigla


Taavi Avarmaa
Taavi on valvevahetusevanem intensiivraviosakonnas, kes hoolimata Covid-19 pandeemiast tingitud erakordselt suurest töökoormusest, on valmis uutesse tundmatutesse olukordadesse pea ees sisse hüppama. Ta suudab koolitada ja välja õpetada kolleege samasugustes ootamatutes ja keerulistes olukordades hakkama saama. Taavi on mentor, kellesse suhtutakse suure austuse ja lugupidamisega.

Kristin Lichtfelt
Kristin on COVID operatiivstaabi kliinilise suuna õendustegevuste juht. Ta on tõeline multitalent, kes oma pealehakkamise ja positiivse suhtumisega sütitab kõiki teisi enda ümber. Lisaks oma igapäevatööle võtab ta eesliinil täisskafandrisse riietununa patsientidelt Covid-19 analüüse ning juhendab õdesid seda tegema. Samal ajal õpib Kristin üle-Euroopalises programmis, mis koolitab mitte-intensiivravipersonali töötama koroonaviirusesse haigestunud III intensiivraviastme patsientidega. Peale selle omandas ta ka keset pandeemia esimest lainet 2020. aasta kevadel Tallinna Ülikoolis organistatsioonikäitumise magistrikraadi. Kõigi oma tegevuste ja kohustuste kõrvalt on Kristin ikka rõõmsameelne, ei nurise sugugi ning on väga suureks positiivseks eeskujuks meile kõigile.

Dr Aino Rõõm ja dr Aleksei Nelovkov
Infektsioonikontrolli arstid on asendamatu abijõud koroonaviirusega võitlemisel. Osakonna juhataja dr Nelovkov ning arst-konsultant dr Rõõm korraldasid ringi kogu osakonna töö, juhendasid haiglat uues olukorras tegutsema, kirjutasid uued tööjuhendid, koolitasid kolleege, inventeerisid isikukaitsevahendeid ning kehtestasid reeglid, kuidas neid kasutada. Kogu see töö tähendas tohutul hulgal ületunde ja sisuliselt 24/7 tegevuses olemist. 2020. aasta lõpus lisandus tööülesannete hulka ka vaktsineerimise korraldamine, sh vaktsineeritavate nõustamine ja vaktsineerimisjärgne jälgimine. Haiglas ilmselt ei olegi enam kolleegi, kes vähemalt korra ei oleks infektsioonikontrolli arstide poole pöördunud ühes või teises küsimuses.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Irina Liskina
Irina on sihikindel, tähelepanelik ja tundliku natuuriga I intensiivraviosakonna õendusjuht. Tema jaoks on oluline, et asjad oleks selgelt ja õiglaselt aetud, ta teab, et tark õde valves võib olla sageli suureks võimaluseks nii patsiendile kui ka raviarstile! COVID perioodis tuli tal igapäevasel kokku puutuda oma töötajate oskuste olulise täiendamisega ja koosseisude tagamisega. Raskel ajal suutis ta lahendada võimatuna tunduvad probleemid.

Valentina Ciian
Valentina on töökas abiline erakorralise meditsiini osakonnas. Valentina teeb oma tööd suure pühendumisega ja usub ise ka, et tema töö on väärtuslik ja oluline. Ta on võimeline erakorralistes olukordades hästi kohanema, on täpne ja aus, hooliv ja südamlik. COVID perioodi on ta võtnud kui väljakutset, millega me kõik üheskoos saame hakkama!

Anne Markus
Anne töötab infektsioonikontrolli õena ja on põhjaliku ettevalmistusega oma valdkonna professionaal. COVID-19 pandeemia ajal on Anne võtmefiguuriks paljudele kolleegidele. Ta viis läbi isikukaitsevahendite kasutamise koolitusi, panustas juhiste koostamisse ja nõustas töötajaid. Anne leidis endas motivatsiooni ning tõttas kriisi ajal appi ka Saaremaale, Kuressaare Haigla kolleegidele.

Tartu Ülikooli Kliinikum


Professor Joel Starkopf

Tartu Ülikooli Kliinikumi kriisijuhtimismeeskonna juhi professor Starkopfi juhtimisel võeti kevadel vastu esimene koroonalaine, mistõttu tuli ümber korraldada kogu haigla töö, luua uued COVID-19 osakonnad ning uued juhendid kliinikumi töötajatele. Lisaks kriisijuhtimismeeskonna tööle on professor Starkopf kliinikumi suurima, anestesioloogia ja intensiivravi kliiniku juhataja.

Dr Anne Kallaste

Kliinikumi nakkushaiguste osakonna juhataja dr Kallaste juhtis esimese koroonalaine ajal nii COVID-19 nakkushaiguste osakonna tööd kui ka veetis ise kaitseriietuses väga pikki tunde osakonnas patsiente ravides. Teise laine ajal on tema koordineerida lisaks kliinikumi COVID-19 patsientide nakkushaiguste voodikohtadele ka Lõuna-Eesti haigla ja Viljandi haigla COVID-19 patsientide voodikohad. Ühtlasi on dr Kallaste üheks eestvedajaks Tartu Ülikooli Kliinikumi, Tartu Ülikooli ja Lõuna-Eesti haigla pikaajalise COVID-19 immuunvastuse jälgimisuuringul.

Dr Veronika Reinhard

2. intensiivravi osakonna arst-õppejõu juhtimisel korraldati ümber 2. intensiivravi osakonna ümber COVID-19 intensiivravi osakonnaks. COVID-19 kõige raskemad patsiendid jõudsid just dr Reinhardi ja tema meeskonna vaatevälja.

Kärt Karri

Kliinikumi erakorralise meditsiini osakonna vanemõde, kes on panustanud suurel määral, et erakorralise meditsiini osakond oleks valmis võtma vastu nii COVID-19 patsiente kui ka teisi patsiente. Kärdi abivalmidus on abiks nii patsientide ravis kui ka meeskonnavaimu üleval hoidmisel.

Tiina Teder

Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse õe Tiina Tederi südameasjaks on infektsioonikontroll, mille nõuete täitmisest on saanud koroonapandeemia võtmetegur. Tiina jagab teadmisi käte antiseptikast, isikukaitsevahendite kasutamisest ja kõiksuguste ruumide desinfitseerimisest nii kliinikumi sees kui väljas. Teda jagub kõikjale – vajadusel hooldekodudesse või teistesse haiglatesse töötajaid koolitama, aga ka kliinikumi töötajate COVID-19 vaktsineerimist korraldama ja läbi viima.

Kuressaare Haigla

Dr Ekke Nääb

Kuressaare Haigla erakorralise meditsiini arsti dr Nääbi üks suurimaid panuseid arstina oli selle aasta kevadel, mil koroonaviirus COVID-19 levis kiiresti üle kogu Saaremaa. Dr Nääbi kiire mõtlemine ning tegutsemine olid asendamatud just erakorralise meditsiini osakonnas, kus tulebki kriisiolukorras selliselt tegutseda. Suure töövõime ning entusiasmiga oli ta tööl ülepäeva, kui teised EMO arstid olid haiged. Ta tulebki hästi toime sellistes väga keerulistes olukordades, on eeskujuks teistele.

Dr Nääb on mitmekülgsete teadmistega arst ning ta on aasta jooksul juhendanud palju arstiõppe praktikante. Praktikantide tagasiside on alati positiivne olnud. Ka patsientide poolt on dr Nääb saanud valdavalt positiivseid hinnanguid, ta on patsiendikeskse lähenemisega arst. Ta on täielikult arsti tööle pühendunud erakorralise meditsiini erialal ning on teistele oma teadmistega eeskujuks, omab autoriteeti kaastöötajate hulgas.

Janne Varik

Kevadel koroonakriisi ajal tuli Janne Kuressaare haiglasse appi põetajana otse koroonaosakonda, samas tehes ka perenaise tööd ning juhendas uusi appitulnud põetajaid, koristajaid. Janne on suure töövõime ning tugeva enesekontrolliga inimene.

Ida-Viru Keskhaigla

Dr Natalya Isayevska

Dr Isayevska töötab Ida-Viru Keskhaiglas pulmonoloogina 2012. aastast. Kevadise COVID-19 puhangu ajal sai temast koroonapatsientide raviarst ning kogu kestva kriisi vältel on Natalya ravinud COVID-19 haigeid. Tema pühendumus tööle ja äärmine hoolivus patsientide suhtes tõid talle ka Ida-Viru keskhaigla aasta arsti tiitli.

Lääne-Tallinna Keskhaigla

Dr Nele Rasmann
Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkusarst dr Nele Rasmann on üks neid inimesi, kes on päevast päeva alates Eesti kõige esimesest COVID-19 patsiendist kuni tänaseni tegelenud raskete COVID-19 haigetega, neid ravinud ja nende tervenemisele kaasa elanud. Nakkusosakonna juhatajana on tema eestvedamisel arendatud intensiivravivõimekust COVID-19 patsientide paremaks ravimiseks. Praeguseks on nakkuskliinikus, kus dr Rasmann töötab, tegeletud rohkem kui 800 COVID-19 patsiendiga. Ta on hästi nõudlik nii enese kui kõigi teiste suhtes, kuid üksnes selle nimel, et patsiendid saaksid parimat abi.

Mariia Cheberiak
Lääne-Tallinna Keskhaigla nakkusosakonna staažikas õendusjuht Mariia on aastate jooksul loonud tugeva ja hästitoimiva osakonna, mis on vastu pidanud kõikidele raskustele, ka keerulisele ja ettearvamatule COVID-19 perioodile, mil tal on jätkunud jaksu lahendada mistahes probleeme ja küsimusi üle kogu nakkuskliiniku. Tema juhtida ja korraldada on olnud nakkusosakonna õdede töö – ta on olnud õendustöötajatele ideaalne õpetaja, juhendaja, nõuandja. Ta seab alati esikohale patsientide heaolu ning on kolleegide seas kõrgelt hinnatud.

Vaata projekti "103 Eesti heategijat" kõiki heategijaid siit!