Lisaks strateegiale on riigikogu vesinikutehnoloogia toetusrühma esimees Akkermanni sõnul oluline valdkonnast huvitatuid koondada klastirsse. "Paljudes riikides on need juba olemas. Eesti peab hüppama liikuvale rongile," nentis ta.

Akadeemik Enn Lusti sõnul on taastuvenergia ja vesinikutehnoloogia strateegia vajalik Eesti riigi pikaajaliste kliimaeesmärkide saavutamiseks.

Strateegias pannakse paika riigi, teadusasutuste, ettevõtjate ja ka kohalike omavalitsuste roll vesinikutehnoloogia kasutusele võtmiseks. Ühtlasi on strateegia tarvilik, et määrata tähtajad ja prognoosida rahastamisvajadus ja -allikad.