Kesklinna valitsus on seadnud omale eesmärgiks rattaparklate uuendamise. Selleks, et parklatele õige koht leida, küsiti nõu jalgratastel liikuvatelt linlastelt. Mõne nädala jooksul andsid tagasidet viis asumiseltsi, aga ka üksikisikud. Ühtekokku toodi Tallinna vana- ja kesklinnast esile üle 80 koha, kus võiks jalgrattaparkla olla.

Küsitlusest tuleb välja, et rattahoidjatest tunnevad puudust suurte kortermajade elanikud, seda näiteks Keldrimäel. Rohkem soovitakse rataste hoidmiseks kohti ka bussi-, rongi- ja taksopeatuste juurde, koolide ja lasteaedade lähikonda, sadamasse, mitmele poole Pärnu maanteele, Rävala puiesteele, Sakala ja Tatari tänavate äärde. Mõnel pool ei vasta rattahoidjad kasutajate vajadustele – need on liiga madalad ega võimalda ratast raamist kinnitada.

Veel soovitakse täiendavaid rattahoidjaid spordirajatiste, nagu Kalevi staadioni juurde, aga ka parkidesse, kaubanduskeskuste ja pangahooete, koolide ja lasteaedade, arstikeskuste, kultuuriasutuste ning raamatukogude juurde.

„Järjest enam kasutavad tallinlased mugavaks ja kiireks liiklemiseks jalgrattaid ja meie soov on parandada rattaga liiklemise tingimusi kesklinnas," sõnas Kesklinna vanem Monika Haukanõmm. Ta lisas, et pealinna rattateede võrgustiku arendamise kõrval aitavas jalgratastega liiklemist lihtsustada ka rattaparklad.

Kesklinna valitsus on hankinud kolme erineva disainiga rattahoidjaid, mida saab kasutada kümmekonna uue rattaparkla tarvis. Samas lubas linnaosavalitsus neid vajadusel juurde tellida. Koostöös linna keskkonna- ja kommunaalametiga on kavas rattahoidjad paigaldada suve alguseks.

Linnavalitsus tõi välja, et suurelamute lähedusse on võimalik rattaparklaid rajada ennekõike korteriühistute endi initsiatiivil ja linna toetusel, kasutades näiteks projekti „Hoovid korda“.

Kaardile pole märgitud üldiseid kohti, mida ei toodud kindla aadressiga esile, nagu näiteks arstikeskused, koolid.