Täna toimunud pressikonverentsil selgitas korruptsioonis kahtlustatava Kersti Krachti kaitsja Oliver Nääs, et Tallinna ringkonnakohus leidis, et Krachti kinni pidamiseks ei olnud enam alust, kuna uue valitsuse ametisse astudes ei olnud Kracht enam ametiisik ega omanud seega valitsuses mõju.

Nääs lisas, et kohtu hinnangul oli prokuratuur Krachti mõjuvõimu suuruses liialdanud. Lisaks leidis kohus, et USA advokaadi Louis Freeh'ga seotud asjaolude mängu toomine oli põhjendamatu. Kohus märkis, et see oli eraisikutevahelise kohtumine ja see ei ole ametialane tegevus.

Rahapesu kokkuleppe kohta ütles kohus, et see on küsitav, kas see, mida kahtlustused kirjeldatakse, saab üldse olla rahapesu kokkulepe õiguslikus mõttes.

Toimingupiirangu rikkumise kohta ütles kohus, et kuna kaistjatele selle episoodi kohta kaitsjatele tõendeid ei näidatud, siis kohus jättis selle etteheite lihtsalt kõrvale.

Lisaks oli selles asjas veel kaks episoodi, mille puhul tõi kohus välja, et prokuratuuri väidetest ei ole võimalik aru saada, millistel faktilistel asjaoludel ja tõenditel esitatud kahtlustused põhinevad. Sestap jättis kohus ka need episoodid lihtsalt kõrvale. Nääs nentis, et nende kahe episoodi kohta ta täpsemalt rääkida ei saa.

Nääs märkis kokkuvõtvalt, et esitatud kahtlustused olid ülepaisutatud. Kohus leidis, et esineb kahtlus vaid kahes episoodis: altkäemaksu võtmises ja mõjuvõimuga kauplemises.

"Seega saame öelda, et Krachtile esitatud kahtlustus oligi ülepaisutatud," sõnas Nääs. "Edaspidi võiks silmas pidada seda, et praegu ei ole toimunud süüküsimuse lõplikku lahendamist. Praegu on hinnanguid antud vaid ühe poole esitatud tõendite alusel. Ja lõplik süüküsimus lahendatakse kohtus ehk tõde selgub kohtumenetluse käigus."

KAPO kehtestas Krachtile elukohast lahkumise keelu üheks aastaks. Kracht ei või lahkuda kodust kauemaks kui kolmeks ööpäevaks ilma menetleja loata. Põhjuseks võimalus, et Kracht võib panna pakku.

Nääs sõnas, et nende jaoks oli see üllatav, sest vahistamise menetluse raames ei ole prokuratuur väitnud, et Kracht oleks menetlusest kõrvale hoidnud. Selliseid väiteid hakati esitama nüüd, kui ta vahi alt vabastati, lisas ta. Nääs ja lisas, et see keeld riivab Krachti õigusi ülemääraselt, seega nad vaidlustavad selle.

Prokuratuuri sou

Kracht pidas kogu menetlust prokuratuuri korraldatud souks, et lõhkuda ära endine koalitsioon. "See on 100% poliitiline protsess!"

Kracht ütles, et see ei ole esimene kord, kus prokuratuur ehitab menetluse käigus õhulossi, mis kohtumenetluse käigus tühjaks jookseb.

Kracht lükkas ka ümber väited oma vaesusest, öeldes, et tema end selles olukorras hästi ära e tunne. Ta ütles, et tema puhul on küsimus likviitsuses - tal on likviitsete varade puudus, milleni on viinud abielu purunemine ja sellega kaasnenud kohtuvaidlus, mis on tänaseks kestnud üheksa aastat. Kohtuvaidlused puudutavad Krachti ettevõtetele maksejõuetuse põhjustamine ja pandiõiguse ebaõige rakendamine.

"Mul on selles asjas taskus jõustunud otsus, mille kohaselt on kostja mulle kahju tekitanud, täna vaidleme edasi vaid konkreetse numbri üle," sõnas Kracht, lisades, et see summa võib küündida kuni miljoni euroni.

"Siin ei istu mitte väga vaene ettevõtja ja endine riigiametnik, vaid suhteliselt jõukas ettevõtja ja endine riigiametnik."

Kracht rääkis veel oma lahutusega seotud rahaliste kohustuste täitmisest ja kummutas kahtlustusi mõjuvõimuga kauplemise kohta.

Lõpetuseks nimetas ta kõnealust kriminaalasja riigipöördeks ning mainis, et tema elule eksisteerib oht: "Ma ei taha, et ma saaks siit majast väljudes kuuli pähe. Mul on lapsed ja lapselapsed."

Lõpetuseks kinnitas Nääs, et Kracht ei tunnista end süüdi talle esitatud kahtlustustes täies ulatuses.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid