Tänasel valitsuskabineti nõupidamisel arutati, kuidas rahvusvahelistes rahapesu uurimistes kaitsta parimal moel Eesti riigi huve. Kuna tegu on eelkõige uurimismenetluste ja õigusabialase koostööga, otsustas valitsus anda juhtohjad Eesti esindamisele nendes uurimistes justiitsministeeriumile ja riigiprokuratuurile. Kolme miljoni eurose mahuga õigusnõustaja leping Freeh Sporkin & Sullivan LLP´ga lõpetatakse.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannuse sõnul kinnitasid Eesti uurimis- ja järelevalveasutused, et neil on oma USA partneritega head ning tihedad otsekontaktid ja aktiivne koostöö rahapesu-uurimiste raames toimub ladusalt. Rahapesu-uurimisi puudutav infovahetus on siiani toimunud ja toimub ka edaspidi kahe riigi asutuste vahel otsesuhtlusena. Kasvamas on samuti Eesti riigi võimekus USAs justiitsvaldkonnas oma huve esindada, Eesti riik saadab lähikuudel USA-sse justiitsatašee. Tema üks olulisemaid ülesandeid on esindada ja kaitsta Eesti riigi huve suurtes rahapesu-uurimistes, et võimalusel ka tulevikus trahvide jagamisest osa saada.

Sõlmitud ja täna valitsuskabineti otsusel lõpetatud õigusabi lepingu maksimaalne kogumaht oli 3 miljonit eurot. Tänaseks päevaks on riik advokaadibüroole tasunud 581,5 tuhat eurot. Lepingu lõpetamisel vabanevad rahalised vahendid suunatakse muudeks rahapesuvastase võitlusega seotud tegevusteks.