Doonorriigid Island, Liechtenstein ja Norra suunavad kuus miljonit eurot Eestisse keskkonna- ja kliimaprojektide elluviimiseks.

“Soovime pakkuda Eesti elanikele järjest atraktiivsemat elukeskkonda, mille aluseks on puhas, ressursitõhus ja konkurentsivõimeline majandus. Koostöö Euroopa Majanduspiirkonna riikidega aitab meil kindlasti selle eesmärgi suunas liikuda,” sõnas keskkonnaminister Tõnis Mölder.

Norra suursaadik Else Berit Eikeland kinnitas, et Norrale on oluline aidata kaasa ÜRO jätkusuutliku arengu eesmärkide saavutamisele mitte ainult Norras endas, vaid ka teistes Euroopa riikides ning globaalselt.

“Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise teemad, samuti ringmajanduse arendamine on eesmärkideks nii Eesti kui Norra organisatsioonidele ning koostöö nende vahel on väga oodatud,” lisas suursaadik.

KIKi juhataja Andrus Treieri sõnul on rõõm, et KIK kui keskkonna- ja kliimavaldkonna projektide keskne rahastaja saab olla Euroopa Majanduspiirkonna toetuste elluviijaks ning tuua täiendavat ja väärtuslikku rahvusvahelist kogemust kohalike omavalitsuste tasandile.

“Näiteks oleme seni aidanud omavalitsusi üleujutusriskide maandamisel ja sellega seotud ehitustegevuste planeerimisel, samuti ringmajanduse arendamisel. Nüüd EMPi rahastusprogrammide raames oleme taotlejatele toeks kliima- ja energiakavade loomisel, nende elluviimisel ning ringmajanduse teemadel,” lisas Treier.

Sel aastal plaanib KIK avada Euroopa Majanduspiirkonna toel kõik viis taotlusvooru.

Neist esimese raames toetatakse kohalikke omavalitsusi kliima- ja energiakavade koostamisel.

Teise taotlusvooru eesmärk on aidata kaasa võõrliikide levikuteede uurimisele ja tõrjele ning kohalike liikide ning elupaikade soodsa seisundi tagamisele. Kolmanda vooru eesmärgiks on toetada kliimamuutuste teadlikkuse tõstmiseks õppematerjalide koostamist.

Kaks viimast vooru on suunatud kohalikul tasandil ringmajanduse pilootprojektideks ning kliimamuutuste meetmete elluviimiseks. Toetatavad tegevused hõlmavad eelkõige terviklahendusi, mis tähendab, et üksiktegevuste jaoks toetust ei anta. Näiteks on teise taotlusvooru eesmärk juba varasemalt kaardistatud võõrliikide tõrjumine, mistõttu on need liigid suures osas toetuse andmise tingimustes juba ette nähtud.

Taotlema on oodatud avaliku sektori asutused, kohalikud omavalitsused või selle hallatavad asutused, ülikoolid või teadusasutused. Lisaks võib taotlejatel olla projektipartnerid nii Eestist kui ka doonorriikidest – Islandist, Liechtensteinist või Norrast. Koostöö käigus on võimalik vahetada kogemusi ja teadmisi teiste riikidega.