Kohtuniku sõnul on liikumiskeeld kaugeleulatuv liikumis- ja isikuvabaduse piiramine. Seetõttu nõuab see väga hoolikat kaalumist, vahendab Hollandi ringhääling NOS.

Liikumiskeeldu kehtestades rakendati aga erakorraliste volituste tsiviilseadust, mis näeb ette, et parlamendi kumbagi koda ei pea otsuse tegemisse kaasama. Kohtuniku sõnul ei olnud aga „erilist pakilisust” seaduse rakendamiseks. See, et liikumiskeelu kehtestamisest räägiti tihti juba enne selle kehtestamist illustreerib kohtu sõnul, et „erilised nõuded”, mis on vajalikud seaduse rakendamiseks, ei olnud täidetud.

„Kaugeleulatuva meetme eriolukorra seaduse alusel saab kehtestada ainult siis, kui tõesti tekib akuutne hädaolukord, mida lisaks sellele ei saa lahendada teiste, vähem kaugeleulatuvate vahenditega,” teatas kohus.

Hollandi valitsust ja parlamenti nõustav riiginõukogu (Raad van State) väljendas juba hiljuti kahtlust selle üle, kas liikumiskeeldu kasutatakse õigel viisil. Kõrgeim halduskohtunik otsustas, et selle rakendamine ei ole kooskõlas teiste koroonameetmetega, mis kehtestati ajutise seadusandlusega.

Hollandi riigi esindaja (landsadvocaat) väitis, et koroonapandeemia on selline tõsine olukord, et kiirprotseduur liikumiskeelu kehtestamiseks oli omal kohal. Samuti ei paistnud teised meetmed tema sõnul pandeemia ohjeldamiseks piisavad olevat.

Kohtunik osutas sellele, et liikumiskeelu kasulikkus ei ole tõestatud, sest muud reeglid kehtestati samal ajal kui liikumiskeeld.

Valitsus kardab koroonaviirusega nakatumiste kasvu kümme protsenti, kui liikumiskeeld tühistatakse ja karme külastamisreegleid (üks inimene päevas) leevendatakse.

Eriolukorra seaduse spetsialist Adriaan Wieringa ütles NOS-ile, et otsus tähendab, et liikumiskeeld kaotas kohe kehtivuse. „Kohtunik saab seda otsustada ja nii see ka juhtus,” ütles Wieringa. Riik saab aga esitada kiirkorras apellatsiooni kohtuotsuse vaidlustamiseks.

Lisaks saab nüüd vaidlustada ka liikumiskeelu rikkumise eest määratud trahve. Eelmise nädala lõpu seisuga oli Hollandi politsei teinud liikumiskeelu rikkumise eest ligi 26 000 trahvi.

Liikumiskeeld hakkas Hollandis kehtima 23. jaanuaril ja pidi kestma 3,5 nädalat, aga seda pikendati eelmisel nädalal 2. märtsini. Igaüht, kes läks liikumiskeelu ajal tänavale, võis trahvida 95 euroga.

Hagi esitas kohtule fond Viruswaarheid, mida juhivad Willem Engel ja Jeroen Pols. Nende väitel ei saa põhiseaduses ja rahvusvahelistes kokkulepetes kirjas olevaid põhiõigusi niisama lihtsalt kõrvale heita.