„Palun kohtul kanda protokolli märge selle kohta, et riiklik süüdistaja palub käesolevast kriminaalasjast eraldada ja saata kontrollimiseks uurimiskomitee Moskva peavalitsuse uurimispeavalitsusse materjalid Artemenko avalduse kohta 2021. aasta 11. veebruarist ning solvavate väljaütlemiste kohta kohtu ja prokuröri aadressil,” ütles Frolova, vahendab Interfax.

Navalnõi advokaatide sõnul ei ole prokuröri avaldus vajalikul viisil motiveeritud.

„Ma olin kõige armastusväärsem kohtualune,” kommenteeris Navalnõi ise.

Kohtunik ütles, et otsustab Frolova taotluse üle hiljem.

Frolova taotles Navalnõile veterani laimamise eest trahvi 950 000 rubla (üle 10 600 euro).

„Palun määrata Navalnõile karistus trahvi näol summas 950 000 rubla riigi sissetulekutesse,” ütles Frolova.

Võttes arvesse, et Navalnõi laimas veteran Artemenkot süüdistaja sõnul enne karistuse kandmist niinimetatud Yves Rocher kohtuasjas, palus süüdistaja määrata talle lõplikult karistuseks kolm aastat ja kuus kuud vabadusekaotust koos trahviga 950 000 rubla.

Süüdistaja peab tõestatuks, et Navalnõi viitas kui faktile sellele, et kannatanu sai raha esinemise eest videos, milles avaldati toetust konstitutsiooniparandustele.

Frolova nimetas Navalnõi tegevust katseks destabiliseerida ühiskonda, diskrediteerida Nõukogude Liidu Suures Isamaasõjas saavutatud võidu fakti ning osaks järjekindlast kampaaniast moonutada ajaloolist tõde Vene rahva võidu kohta sõjas.