Delfi toimetusele laekus lugeja poolt vihje, milles lahati Jägala juga külastavate turistihordidega kaasnevaid probleeme: nimelt olla peatumis- ja parkimiskeeluga ala loodusenautlejate sõidukite poolt kinni pargitud viisil, mis ei võimalda kohalikel ei turvaliselt tee ääres jalutada ega ka koduväravast sisse sõita.

"Suvel maanteeameti poolt paigaldatud märgid keelavad 600 meetri ulatuses peatuda-parkida mõlemal pool teed," kirjeldas kohalik olukorda, kus keelust hoolimata jäetakse sõiduk tee äärde seisma. "Ei pääse kohati koju ja kodust autoga välja. Mingi nädalavahetus otsustasid autod juba kergliiklusteed kasutama hakata, kus lapsevankriga naised pidid hange varjuma."

Lugeja märkis, et massiparkimise tipptund kukub tavaliselt nädalavahetusel kella 14-15 peale.

Politsei on kursis

Ida-Harju politseijaoskonna piirkonnavanem Ivo Roosimägi sõnas Delfile, et politseinike kontrollkäikudel on vaatepilt enamjaolt korras olnud.

"Piirkonnapolitseinikud on kohapeal olukorda ka hindamas käinud, kuid neil kordadel on masinaid olnud ses paigas pigem vähem ning ühtegi rikkumist ei tuvastatud," märkis Roosimägi.

Lisaks ütles Ida-Harju piirkonnavanem, et vahetuks kontrollimiseks ja kujunenud olukordade lahendamiseks pole kõnealusest piirkonnast ühtegi väljakutset tehtud.

"Küll on inimesed tagantjärgi andnud teada, et Jägala joa juurde koguneb nädalavahetuseti palju sõidukeid, mille juhid masinad keelumärkidest hoolimata tee äärde pargivad ning sellega kohalike igapäevast elu häirivad või ohustavad," nentis Roosimägi. "Näiteks laekus politseile info selle kohta, et loodusnautlejad on kinni parkinud ühe kohaliku elaniku värava nii, et inimesel puudus võimalus koju ja kodust välja pääseda. Selle vahejuhtumi lahendasid osapooled kohapeal ise ära ja politsei vahetut sekkumist tarvis ei olnud."

Lisaks on Roosimäe sõnul politseile teada ka vähemalt üks juhtum, kus sõiduautoga kergliiklusteel sõideti ning sellega seal liikuvad inimesed ohtu seati. Kõnealuse juhiga tegeleb politsei juba lähemalt edasi.

Valla ja politsei ühispanus

Parkimismure lahendamiseks on korrakaitsjad olnud suhtluses ka kohaliku omavalitsusega. Koos püütakse parkimisprobleemile leida lahedusi, kuidas jätkuvate talveilmadega saaksid inimesed loodusimet nautimas käia nii, et liikluseeskirjade ja seadusega vastuollu ei mindaks ning kohalike turvalisust ohtu ei seataks.

"Vald on omalt poolt seni igakülgselt panustanud – olemasolevad parklad on lumevabad, liikluskorraldusvahendid tee ääres on selgelt nähtavad ja arusaadavad ning püütakse leida võimalusi, kuidas parkimispinda laiendada," kirjeldas Roosimägi lahenduskäike. "Kuid mõistetav on seegi, et kui huvilisi satub sinna ühel ajahetkel väga palju korraga, siis nad lihtsalt ei mahugi olemasolevatesse parklatesse ära. Seetõttu peavad turistid ka ise omaltpoolt panuse andma ning liiklusmärkidest ja nendega kaasnevatest nõuetest/kohustustest kinni pidama."

Roosimägi toonitas: kui turist märkab kohale minnes, et parkla on täis ja kõik lubatud parkimiskohad on juba kinni, tuleb vaatamisväärsuse külastus kas edasi lükata või leida autole eemal selline parkimiskoht, mis kedagi ei ohusta, sega ega keelatud pole.

"Üksteisega arvestamine, seaduskuulekus ja viisakus on siin ilmselt võtmesõnadeks, kuis kauaoodatud krõbeda ja lumise talvega kaasnevaid välitegevusi ja nähtusi nautida nii, et osade rõõmust ei saaks teiste pahameel või seadusrikkumine," märkis Ida-Harju piirkonnavanem lõppsõnaks. "Kui siiski aga peaks tekkima liiklusoht, keegi on kinni pargitud või kui kõrvaliste tegevus ikkagi tavapärast elu häirib, tuleb abi saamiseks vahetult helistada häirekeskuse numbril 112 ning politseipatrull selgitab tekkinud olukorda juba lähemalt ning tarvidusel võtab liiklusrikkujad vastutusele."