Mölderile on teatavaks saanud informatsioon, et STS-operatsioone võib 2019.-2020. aastal olla tehtud ka Pakri hoiualal.

„Ohtliku kauba laadimise ehk STS-operatsioone puudutavasse segadusse selguse toomiseks olen käivitanud terve rea analüüse,“ ütles Mölder. „Praeguste andmete põhjal pole Paldiski hoiualal tänavu STS-operatsioone tehtud. Küll aga on minuni jõudnud info kohaselt alust arvata, et varasematel aastatel on laadimisi toimunud ka Pakri hoiualal. Selline segadus on kahetsusväärne. Analüüs kõigi asjaolude väljaselgitamiseks jätkub, kuid juba võib nentida, et mingil hetkel on kuskil tehtud möödalaskmine.“

Minister selgitas, et üheks kiireks lahenduseks on Paldiski lähedal ja Paldiski lahes asuvatel ankuraladel STS-toimingute keelamine. „Vajalik on saada selge ülevaade ka teistes ankrualades toimuvatest tegevustest ja võimalikest keskkonnariskidest, eriti kui ankruala asub Natura alade läheduses,“ ütles Mölder.

Mölderi sõnul ei ole õigusaktides praegu hoiualal tegutsemise keeld üheselt mõistetav ja selle täitmine piisavalt tagatud. Ka ei pruugi praegu olla võimalik rikkumiste korral tagantjärele sanktsioone kehtestada. „Mitme ministeeriumi ja ametkonna tõhusas koostöös tuleb leida kiire lahendus, et tagatud oleks õigusselgus ja keskkonnakaitse.“

Minister nentis, et tekib õigustatud küsimus ka vastutuses: kuidas sai olukord selliseks kujuneda ning miks on nii palju ebaselget informatsiooni. „Hetkel on minu prioriteediks ohtlikud tegevused hoiualadel välistada ning olukorda kontrolli all hoida,“ ütles Mölder. „Jätkuva analüüsi tulemusel selguvad loodetavasti ka kõik asjaolud, mis sellise kahetsusväärse olukorra tekkeni viisid.“

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid