Kohtuotsuse järgi kuulub koheselt kandmisele poolteist kuud reaalset vangistust. Ülejäänud vangistust ei pöörata täitmisele, kui süüdimõistetu ei pane aasta jooksul toime uut tahtlikku kuritegu.

"Uurimismeeskond tegi aktiivselt tööd terve nädala, et harutada lahti hoolikalt planeeritud rünnak ja selle päeva sündmused taastati detailselt," ütles Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Marie Aava.

Prokuratuur esitas rünnaku toime pannud Erm Wilsonile süüdistuse ähvardamise paragrahvi alusel ja saatis kriminaalasja kohtusse kiirmenetluses. "Kuritegu on tõendatud ja sündmuse toimepanemise asjaolud välja selgitatud. Kuna süüdistatav tunnistas oma tegu, sõlmimisime kokkuleppe ja saatsime asja kohtusse kiirmenetluses, et süüdistatav saaks koheselt asuda karistust kandma," selgitas kriminaalmenetlust juhtinud ringkonnaprokurör Diana Helila.

Politsei töötas juhtunut uurides välistamismeetodil. Kontrolliti ründaja varasemat käitumismustrit ja harjumusi, suheldi teda tundvate inimestega ja analüüsiti läbiotsimistel kogutud andmekandjaid. Süüdistatava kohta kogutud info ja tema ütlused ei viita sellele, et tegemist oleks koroonaviiruse või selle tõkestamiseks kasutatavate meetmete eitajaga ning et rünnaku motiiviks oleks olnud ülemarsti tegevus teadusnõukojas. Samuti puudusid ründaja ja kannatanu vahel eraelulised seosed, nad ei ole omavahel kokku puutunud ka tööalaselt.

"Kumbki kinnipeetu ei suutnud selle kriminaalmenetluse raames anda motiivi kohta häid selgitusi. Ühe versiooni kohaselt võis tegu olla juhusliku haigla ruumides toimunud kokkupuutega, mis väidetavalt süüdistatavat solvas ja ajendas ründama. Süüdistatava ütluste järgi ajas ta kannatanu segamini ning arvas ta olevat keegi teine. Keda mees tegelikult rünnata tahtis ja miks, jääb tema enda teada. Kõige olulisem on, et teo toimepanija sai vastutusele võetud ja oht on möödas," sõnas Helila. Teine kinnipeetu vabastati eile ja tema suhtes kriminaalmenetlus lõpetati, sest tema roll piirnes autojuhiks olemisega.

Politsei töötas juhtumit lahendades koos nii avalikkuse, sündmuskoha lähistel asuvate ettevõtjate ja kohalike elanikega. "Tänu kõikide osapoolte ühisele pingutusele õnnestus teo toimepanija tuvastada ning ta sai täpselt nädal aega pärast rünnakut kätte oma karistuse. Nii ühiskonna reaktsioon juhtunule kui ka määratud reaalne karistus kinnitavad, et säärasel hirmutamisel, ähvardamisel ja vägivallal avalikus ruumis tänases Eestis kohta ei ole," ütles Tambre.

Talving: ründaja tunnistab, et tegu võis olla isiku segi ajamisega

"Eile teatas ringkonnaprokurör uutest asjaoludest seoses minu eelmise nädala ründega. Ründaja viitab ütlustes pahameelele kellegi arsti osas ja tunnistab, et tegu võis olla isiku segi ajamisega," ütles Talving täna pärast kohtuistungit meediale saadetud pöördumises.

"Pean igal juhul seda äärmiselt ebameeldivaks ja lubamatuks ründeks arsti suunal, olgu ründaja mõttes objektiks milline arst iganes," rõhutas ta.

Ta kinnitas, et tal ei ole Erm Wilsoniga kokkupuuteid olnud ei arstina ega muus rollis. "Kahtlen sügavalt asjaosalise ütluste ja motiivide tõesuses," sõnas Talving.

"Arvestades, et ründaja on tabatud ning kuivõrd ma ei näe pikemal uurimis- kui ka kohtumenetlusel minu kui ka oma lähedaste jaoks nii ajalise kulu ja emotsionaalse läbielamise tõttu mõistlikkust, olen nõus juhtumi lõpetamisega kiirmenetluse korras ja olen esitanud oma kahju hüvitamise nõude," lisas Talving.

Talvingu rünnak

3. veebruari õhtul rünnati oma töökohast regionaalhaiglast koju minema hakanud Peep Talvingut. Ta väljus haiglast, läks oma auto juurde ja avastas, et üks rehvidest oli puruks torgatud. Vene keelt kõnelenud inimene viskas talle näkku mingit ainet, mis õnneks ei osutunud happeks. Selgus, et tegu oli uriiniga.

Politsei palus üleeile avalikkuse kaasabi 54-aastase Toomas Erm Wilsoni ehk Konksu-Tomi leidmiseks seoses Peep Talvingu ründamisega. Teine rünnakus kahtlustatud mees (61), kelle suhtes täna kriminaalmenetlus lõpetati, pöördus ise üleeile politseisse. Ta andis end politseile üles, kuna oli kuulnud, et juhtlõngad temani viivad. Ta pole seni kriminaalkorras karistatud, samuti pole ta allilmas tuntud kuju.

Tagaotsitav olnud 54-aastane Erm Wilson andis end politseile välja eile.

Toomas Erm Wilsoni nimi jooksis ajakirjandusest läbi juba 90ndate lõpus, eeskätt seoses Kemerovo kuritegeliku ühenduse tegevusega. Eesti Ekspress kirjutas 2002. aastal, et Toomas Erm Wilson ehk Konksu-Tom on tõusnud Kemerovo jõugu liidrite hulka.

Kemerovo grupeering on tuntud ning ka süüdi mõistetud narkokuritegudes ja väljapressimistes, samuti kuritegeliku taustaga ärimeestele kaitse pakkumises. Lähemalt loe siit.