Asja uus arutamine on vajalik, et prokurör otsustaks uuesti, milliseid tõendeid on võimalik kaitsjatele tutvustada. Nimelt oli kaitsjate üks oluline etteheide, et tõendite sisu teadmata ei ole neil võimalik maakohtu määruse seisukohti vaidlustada. Ringkonnakohus nõustus kaitsjatega, et tõendite sisu täielik tutvustamata jätmine ei ole lubatav.

Ringkonnakohtul ei ole seaduse järgi õigust kohtueelse menetluse ajal ise kaitsjatele tõendeid tutvustada, vaid kohus peab andma prokurörile uue võimaluse kaaluda, kas ja milliseid tõendeid tutvustada. Seda ringkonnakohus tegigi.

Sel põhjusel uuendas ringkonnakohus menetluse, andmaks prokurörile võimaluse kaaluda, kas ja kuidas teha kaitsjatele kättesaadavaks vahistamisküsimuse lahendamise seisukohalt oluline teave.

15. veebruari istungile on kutsutud kaitsjad ning prokurör, kahtlustatav ei ole kohustatud istungist osa võtma.

Kahtlustatav korruptsioonis

12. jaanuaril pidas kapo Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti. Kahtlustus esitati ka Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

14. jaanuaril võeti Kracht ja Teder võeti kuni kaheks kuuks vahi alla.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, kindlustamaks Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamiseks. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, sest kaitsepolitseiameti töötajad pidasid Tederi ja Krachti kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederi Krachtile altkäemaksu andmist.