Keskkkonnaminister leiab, et tänane STS-operatsioone puudutav Eesti maksupoliitika ei ole eeskujulik ja saadab välja vale signaali. "Erinevate ministeeriumi ametnikel ei olnud ilmselt seda mõtet, kuid lõplik signaal kõlas enam-vähem niimoodi, et Eesti looduse ja keskkonna arvelt on võimalik saavutada majanduslikku tulu. See kindlasti ei ole õige," rääkis minister.

Järgmised paar nädalat on Mölder lubanud töötada selle kallal, et STS-operatsioonide süsteemi muuta. Esimese sammu selles suunas tegi ta juba eelmisel nädalal, mil saatis siseminister Kristian Jaanile kirja, milles palus ajutiselt peatada STS-operatsioonideks lubade väljastamise. Pikalt võiks ajutine lubade väljastamise keeld kesta, ei oska öelda ka minister ise. "Kui see protsess eeldab määruste või seaduste ümbertegemist, siis see võib olla päris pikk protsess," arvas ta.

Tänaseks kutsus minister kokku ümarlaua, milles osalesid Sadamate Liidu, Laevaomanike Liidu, Transiidi ja Logistika Assotsiatsiooni, Eesti Keskkonnaühenduste Koja, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi, transpordiameti, politsei- ja piirivalveameti, keskkonnaameti, Navest Agency LLC esindajad ja mereõiguse ekspert Indra Kaunis.

"Eesmärk on leida optimaalseid kokkuleppeid ja lahendusi. Siin on vaja huvigruppidega pidada läbirääkimisi," ütles Mölder.

Minister ei välista, et ka tulevikus jäävad STS-operatsioonid Eesti vetes teatud määral lubatuks. Samas rõhutas ta, et kindlasti peaksid seda tegevust lubavad tingimused ja ka maksukoormus oluliselt tänastest tingimustest erinema. "Minu nägemus on, et STS-operatsioonid oleksid tulevikus erandjuhtudel lubatud, mitte neid soodustama.Praegu oleme andnud välja signaali, et need pole erandjuhud, vaid tavapärane tegevus," rääkis Mölder.

Minister: aeg mängimine lõpetada

Ministri eelmise nädala palve ajutiselt STS-operatsioonideks lubade väljastamine peatada, ei ole tagasiulatuv ega laiene neile operatsioonidele, milleks oli eelnevalt juba luba antud. Seega toimuski eile õhtul Paldiski D-ankrualal gaasikondensaadi laadimine ühelt laevalt teisele.

Kohapeal käisid tegevust inspekteerimas nii keskkonnaministeeriumi, keskkonnainspektsiooni ning politsei- ja piirivalveameti ametnikud. Keskkonnaameti keskkonnakasutuse järelevalve arendusosakonna peainspektori Kuldar Rikma sõnul rikkumisi ei täheldatud. Lisaks võeti kontrollproovi kaubast ning tehti täiendav väävlikontroll.

"Kõik veendusid, et õnneks selles protsessis ei tekkinud kahju loodusele, aga ma arvan, et see ei ole mõistlik, et me mängime kogu aeg seda "Ehk ei teki loodusele kahju" mängu. See ei ole lihtsalt pikas perspektiivis jätkusuutlik," arvas Mölder. Ta lisas: "Võtke ükskõik, milline teine mere ääres olev Euroopa riik. STS-tegevus ei ole keelatud, aga küsimus on, kas see on soodustatud. Ei ole! See filter seal vahel on oluliselt tihedam, eelkõige majandus-maksundusküsimuses."

Jaanuaris toimus Paldiski D-ankrualal kaks ja veebruaris üks STS-operastioon. Politsei- ja piirivalveamet kinnitas, et selleks aastaks ei ole rohkem ühtegi STS-operatsiooni luba väljastatud.

Viimastel nädalatel on meedia kajastanud, et Pakri saarte juures olevat ankruala kasutatakse selleks, et ühelt tankerilt teisele laadida keskkonnaohtlikke naftasaadusi.

STS tegevus on pigem erakordne ja tähendab, et merel laetakse ühelt laevalt teisele ühe ohtlikku kaupa - nagu näiteks naftasaadusi.