Reps ütles, et sai 29. jaanuari õhtul e-kirja, milles teda teavitati, et algatatud väärteomenetlus ministeeriumi vara kasutamise tõttu on kvalifitseeritud ümber kriminaalmenetluseks.

"Mõistan avalikkuse ootust selgitusteks, kuid paraku ei ole mul võimalik tänaste teadmiste valguses menetluse üksikasju lähemalt kommenteerida. Mulle ei ole antud edasi infot või selgitust ühegi episoodi ega ka menetluse kohta lähemalt, mis on tinginud prokuratuuri sellise otsuse. Täna tean vaid menetluse algatamisest ning seda, et mulle ei ole esitatud kahtlustust ega süüdistust," ütles Reps pressiteate vahendusel.

"Olen poliitikas alati teadnud ja arvestanud, et iga minu samm on erilise tähelepanu all ning peab vastama mitte ainult seadustele, vaid ka Eesti inimeste ootustele ja õiglustundele," sõnas Reps.

"Olen öelnud, et pingsal tööperioodil tegin töö- ja pereelu ühildamisel tõepoolest vigu, kui kasutasin ministrile mõeldud autot ja juhti vajadusel ka laste heaks ning võtsin seetõttu ministriametist taandudes poliitilise vastutuse. Ka minu huvi on teada saada võimalikult kiiresti menetluse täpsemad põhjused ning anda omapoolsed selgitused nii uurijatele kui ka avalikkusele. Teen selleks uurijate ja prokuratuuriga igakülgselt koostööd,“ kinnitas Reps.

Politsei alustas mullu 24. novembril Mailis Repsi võimaliku rikkumise asjaolude selgitamiseks väärteomenetlust korruptsioonivastase seaduse paragrahvi järgi, mis käsitleb avaliku vahendi korruptiivset kasutamist (KVS § 17).

Mailis Repsi kohta ilmunud materjaliga tutvudes leidis toona ka prokuratuur, et viiteid võimalikule kuriteole ei ole.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht Ats Kübarsepp ütles täna, et uurijad kogusid möödunud aasta novembris alustatud väärteomenetluse käigus tõendeid ministeeriumi vara võimaliku väärkasutamise kohta ning asja uuritakse edasi kriminaalmenetluses. "Uurimise käigus ilmnesid viited võimalikule kuriteole ning seetõttu kontrollime asjaolusid edasi kriminaalmenetluses. Uurimine on suures osas seotud teabega, millele on juba varasemalt meediakanalites viidatud," sõnas Ats Kübarsepp.

Riigiprokurör Denis Tšasovskih sõnas, et praegu kontrollitakse jaanuari lõpus alustatud kriminaalmenetlusega viiteid ministeeriumi vara võimalikule omastamisele. "Varem alustatud menetlus jätkub tõendite kogumisega, et kontrollida võimalikku kuriteokahtlust. Praegu kellelegi kahtlustust esitatud ei ole," lisas prokurör.

Möödunud aasta 17. novembril paljastas Õhtuleht, et Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastu. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja saab 3500 eurot palka.