Täna kirjutas Delfi, et haridus- ja teadusministeeriumi vara võimaliku väärkasutamise suhtes käinud väärteomenetluse käigus ilmnesid viited võimalikule kuriteole ja seetõttu algatati asja uurimiseks kriminaalmenetlus.

"Praegu ei saa me seda üldse kuidagi seda kriminaalmenetlust kommenteerida," ütles Laidmets. Ehkki Repsi ametiauto võimaliku väärkasutamise uurimise käigus on ilmnenud uusi asjaolusid, jäi kantsler oma mullustele avaldustele kindlaks: "Selles, mida ma ütlesin sügisel, olen ma kindel," vastas ütles Laidmets.

Meenutuseks, Laidmets oli mullu sügisel üks esimesi, kes toonase haridus- ja teadusminister Repsi skeemide kaitseks välja astus. Ta väljastas isegi sellekohase pressiteate.

„Haridus- ja Teadusministeeriumi tugistruktuuride töötajad andnud parima, et minister saaks eriti pingelistel tööpäevadel erilisel koroona-aastal oma tööülesandeid täita ja teda aidanud logistiliste probleemidega. Rõhutan, et nimetatud transpordivahendi puhul on tasutud õiguslikult korrektselt erisoodustustasu, mis võimaldab kasutada sõidukit ka töövälisel ajal,“ ütles Laidmets Repsi toetuseks saadetud teates.

Kui seadus paneb ministeeriumi juhtimise vastutuse ainuisikuliselt ministrile, siis tegelikkuses toimub otsuste tegemine peenemalt. Selleks, et ministri juhtimisotsused oleksid kõik seaduslikud ja vastaksid nõuetele, on ministeeriumis ametnikud ja neist kõige tähtsam on kantsler. Seadus nõuab kantslerilt lausa eraldi, et ta valvaks eelarveraha otstarbeka kasutamise üle ja korraldaks riigivara kasutamist kooskõlas riigivara seadusega.

"Kindlasti mingi vastutus kantsleril on juhul kui midagi väga viltu läheb," sõnas Laidmets, kuid lisas sellele, et poolelioleva menetluse tõttu pole võimalik midagi rohkem kommenteerida.
Selge vastuseta jäi ka küsimus, kas Laidmets on valmis võtma vastutust ning süüdimõistva otsuse korral kantsleri kohalt tagasi astuma.

Möödunud aasta 17. novembril paljastas Õhtuleht, et Reps väärkasutab ministeeriumi vara ja tööjõudu, lastes ministeeriumi autojuhil teha oma laste kooli- ja huvisõite. Samuti selgus, et Reps palkas oma eraasjadega tegelema kaks nõunikku, kelle nimi ega töökoht ministeeriumi kodulehel ei kajastu. Üks nõunikest on Repsi hõimlane ja saab 3500 eurot palka.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid