"Valgevene solidaarsuspäeval on oluline näidata, et rahvusvaheline kogukond toetab demokraatlikke protsesse Valgevenes ning ei ole Valgevene rahvast unustanud," ütles välisminister Eva-Maria Liimets.

Eesti, Läti ja Leedu välisminister tegid täna ühisavalduse, milles väljendasid samuti Valgevene rahvaga solidaarsust ning kutsusid Valgevene võime üles meelevaldselt kinnipeetud inimesi vabastama. Samuti rõhutati avalduses poliitilise dialoogi alustamise olulisust, mille tulemuseks oleksid uued, vabad ja demokraatlikud valimised.

Reedel pidas välisminister Liimets videokõne Svjatlana Tsihhanovskajaga ja rõhutas Eesti jätkuvat toetust Valgevene rahvale. "Valgevene inimesed on pool aastat seisnud rahumeelselt vabaduse, demokraatia ja enda põhiõiguste eest. Eesti ei saa leppida inimõiguste rikkumise ja demokraatliku opositsiooni jõhkra mahasurumisega," kinnitas Liimets, lubades hoida Valgevenes toimuv rahvusvaheliste organisatsioonide päevakavas.

Eesti on viimase poole aasta jooksul tõstatanud Valgevene teema korduvalt nii Euroopa Liidus kui ka teistes rahvusvahelistes organisatsioonides. ÜRO julgeolekunõukogus on Eesti eestvõttel Valgevene inimõiguste ja meediavabaduse teemal toimunud kaks kõrgetasemelist Arria-formaadi virtuaalistungit.

Samuti on Eesti suurendanud toetust Valgevene kodanikuühiskonnale. Eelmisel aastal eraldas Eesti Valgevene kodanikuühiskonna ja vaba ajakirjanduse toetuseks ning psühholoogiliseks abiks valitseva režiimi vägivalla all kannatanutele 100 000 eurot. Lisaks toetas välisministeerium 50 000 euroga Valgevene üliõpilaste õpinguid Eesti valitsuse stipendiumitega Euroopa Humanitaarülikoolis Vilniuses ning 20 000 euroga Eluliini fondi tegevusi Valgevenes, et aidata kaitsta vabaühendusi valitsusvõimu tagakiusamise eest. Samuti toetas välisministeerium Valgevene projekte 50 000 euroga Euroopa demokraatia rahastu (EED) kaudu.

Aastatel 2021–2023 Valgevenes ellu viidavaid arengukoostööprojekte rahastab välisministeerium kokku 800 000 euroga. Projektid keskenduvad kõrghariduse, eriti tehnikahariduse ja Valgevene sõltumatu meedia toetamisele. Samuti on plaanis teadlikkuse suurendamine demokraatia, õigusriigi põhimõtete ja tervise vallas.