Sotsiaaldemokraatide, isamaalaste ja reformierakondlaste ühispöördumise põhjal alustatatakse kontrolli Porto Franco arendusele servituudi - ehk võõra kinnisasja piiratud ulatuses kasutamise õiguse - andmise otsuseprotsessi üle. Uurimise kulgu juhivad Anto Liivat (SDE), Priidu Pärna (Isamaa) ja Helve Särgava (Keskerakond).

Konsensus

„Revisjonikomisjonis valitses erakondadeülene üksmeel, et meedias avaldatud info annab piisavalt põhjust alustada kontrolli Porto Francoga seotud otsuste tegemise üle," sõnas pressiteate vahendusel revisjonikomisjoni esimees Anto Liivat. "Meie ülesandeks on teostada järelvalvet, et linna vara kasutatakse seaduslikult, otstarbekalt ja tulemuslikult. Pean tunnistama, et meedias avaldatud põhjendused ja otsuseprotsessi kirjeldused jätsid õhku mitmeid küsimusi, millele hakkame vastuseid otsima. Muuhulgas püüame anda vastuse küsimusele, kas linna korruptsiooniennetuse strateegia meetmed on piisavalt tõhusad."

Komisjoni liige Priidu Pärna märkis, et korruptsioonivastaste ettepanekute rakendamise audit saab nüüdsest peale uue olulise sisendi, mis on seotud nimelt sadamaala kinnisvaraarendusega. Ta avaldas heameelt asjaolu suhtes, et kõik revisjonikomisjoni liikmed peavad kõnealust teemat oluliseks ning eriti seda, et Keskerakond on valmis juhtumi kõikvõimalike erinevate tahkude väljaselgitamises osalema.

„Mõjuvõimuga kauplemine eeldab alati kahte osapoolt, kauplejat ja kaubeldavat. Tekitab ju küsimusi, kuidas linna sisekontroll ja KAPO on mõjuvõimuga kauplemise osas jõudnud erinevatele tulemustele,“ selgitas Pärna küsitavusi, mis revisjoni alla lähevad.

Helve Särgava toonitas, et komisjoni liikmete seas valitses üksmeel, kui tööplaani sooviti täiendada Porto Franco kinnistul toimunu kontrollimisega.

„Ka kõigi Keskerakonna komisjoniliikmete ainus seisukoht on, et linna tegevus peab olema läbipaistev ja korruptsioonivaba," sõnas Särgava. "Kontrollimine on üks põhilisi vahendeid, mis aitab viimasegi korruptsioonijuurika välja tõmmata. Revisjonikomisjon saab anda oma kontrollimisega hinnangu, kas kõik linna tegevused servituudi seadmisel on olnud seaduslikud ja otstarbekad. Arvestades viimati ajakirjanduses ilmunud infot 20 aasta taguse Porto Franco soetamise kohta, on ka seal minu jaoks ilmselgeid küsitavusi. Loodan, et saame kontrolli käigus ka neile vastused.“

Revisjonikomisjon asub kontrolli läbi viima koheselt. Eesmärgiks on jõuda tulemuseni 2021. aasta esimesel poolaastal - enne seda, kui volikogu suvepuhkusele läheb.