Jaanuari lõpus teatas Hoolekandeteenused, et 87 protsenti nende kodude elanikest soovivad end koroona vastu vaktsineerida. Et vaktsineerimine läks lahti juba jaanuari teises pooles, on tänaseks esimene süst soovi avaldanud elanikel käes.

Kuigi üldiselt elavad Hoolekandeteenuste koduses psüühilise erivajadusega inimesed, neid on lausa 1800, siis ühe erandina on Hoolekandeteenuste tiiva all ka Vao keskuse elanikud. Et asüülitaotlejad kuuluvad samuti seega vaktsineeritavate eelisjärjekorda, on suurem osa neistki vaktsineeritud.

Hoolekandeteenuste avalike suhete juht Katrin Pärgmäe ütles, et praegu on Vao keskuses 20 täiskasvanut, kellest 17 lasid end vaktsineerida. Lisaks said kaitsesüstid kaks sealset töötajat. Kui muukeelsed Eesti elanikud on pigem ettevaatlikumad end vaktsineerima, siis näitas Vao keskuse inimeste vaktsiinivalmidus, et töötajate põhjalik selgitustöö tasub ära.

AS Hoolekandeteenused kodudes elab 1800 psüühilise erivajadusega inimest üle Eesti, neid toetab 900 töötajat, kellest üle 700 puutuvad klientidega igapäevaselt kokku. Töötajad vaktsineeriti koos klientidega üksustes kohapeal, eelisjärjekorras said vaktsiini klientidega töötavad inimesed.