Keskkonnaminister Mölderi sõnul on kauba laevalt laevale laadimise (STS-operatsioonide) lubade andmise peatamine vajalik selle tegevusega seotud asjaolude täpsemaks selgitamiseks. „Soovin veenduda, kuidas on kaupade laevalt laevale laadimisel igakülgselt tagatud keskkonna ja inimeste tervise ohutus,“ selgitas Mölder. „Seepärast vaatame üle kehtivad õigusaktid. Eri ministeeriumide haldusalas olevad ametid hakkavad analüüsima, kuidas STS-operatsioonide regulatsioone muuta.

Eelseisvaks nädalavahetuseks on juba väljastatud üks STS-operatsiooni luba. Nende laevade tegevust lähevad merele kontrollima keskkonnainspektorid Politsei- ja Piirivalvemeti (PPA) alusega. Gaasikondensaadi laadimine leiab aset Naissaare lähedal H-ankrualal.

Sel nädala kirjutas Delfi ning mitmed teised väljaanded, et Pakri saari ümbritseval D-ankrualal toimub laeval laevale ohtlik ümberlaadimine. Keskkonnaministeerium täpsusas täna, et koostöös PPA ja keskkonnaametiga on tuvastanud, et kaks sel alal tänavu aset leidnud laevalt laevale kauba laadimist ei toimunud hoiualal.

Paldiski D-ankruala on moodustatud hoiualaga kattuvalt tingimusel, et hoiualal mingeid keskkonnaohtlikke tegevusi ei tehta.