„Seda olukorda ei ole provotseerinud korrakaitsjad, vaid sanktsioneerimata aktsioonidest osavõtnud, esmajärjekorras tuleb rääkida sellest,” rõhutas Peskov, vahendab Interfax.

Peskovi sõnul ei ole president Vladimir Putinile näidatud fotosid kinnipidamiskohtadest, kus kaheksakohalistes kambrites on 25-28 inimest ning inimesed lebavad naridel mitmekesi ühel asemel või püüavad magada istudes, pead lauale toetades.

„Aga on teada, et kinnipeetuid on rohkem kui on võimalik lühikese ajaga vormistada,” lisas Peskov.

„Tõepoolest, toimunud ebaseaduslikud, sanktsioneerimata aktsioonid tekitasid riigi kodanikele palju askeldusi ja ebamugavusi,” ütles Peskov. „Kinnipeetuid on rohkem, kui isolaatorid jõuavad läbi töötada, kinnipeetuid on rohkem, kui saab lühikese ajaga vormistada, mistõttu tekivad kahjuks sellised tagajärjed. Aga siin tuleb esmajärjekorras rääkida sellest, et need on inimesed, kes võtsid osa ebaseaduslikest aktsioonidest.”

Peskovi sõnul võtavad vastavad organid tarvitusele meetmeid, et olukorda parandada.

Küsimusele, kuidas suhtub protestijatesse Putin, vastas Peskov: „Nagu neisse, kes osalevad ebaseaduslikes aktsioonides, neisse, kes rikuvad Vene Föderatsiooni seadust ja loomulikult, mis on peamine, nagu Venemaa kodanikesse.”

Peskov ei olnud nõus, et viimasel ajal võib Venemaal rääkida massirepressioonidest.

„Mingisuguseid repressioone ei ole. On meetmed, mille politsei on võtnud tarvitusele seaduserikkujate suhtes, ebaseaduslikes aktsioonides osalenute suhtes,” ütles Peskov.