Arusaadavalt võib selline pilt tekitada paljudes küsimust, miks on linnavalitsus oma autoparklast lume teisaldanud, kuid mujal linnas avaneb oluliselt lumisem pilt.


Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf selgitas avanenud vaatepilti sellega, et sarnaselt teiste kinnistu- või ehitise omanikega, on ka linnavalitsusel kohustus korraldada oma territooriumi lumest ja jääst puhastamine. "Seda ka linnavalitsuse territooriumil tehakse. Linn tellib puhastusteenust, ka erakinnistu omanikel on võimalus sõlmida heakorratööde tegemiseks oma puhastusalal leping, tellides puhastusala heakorratööde tegemise Tallinna linnalt, kuid tehtud tööde eest tuleb ikka tasuda," lisas ta.

Juhul kui puhastatav kõnnitee asub ühistranspordiliiklusega magistraaltänava ääres, saab selleks lepingu sõlmida keskkonna- ja kommunaalametiga, ent kui puhastatav kõnnitee külgneb linnaosa sisekvartaalse tänava sõiduteega, saab lepingu sõlmida linnaosavalitsusega.