Opositsioonis olemine on Seederi sõnul erakonnale uus väljakutse aga ka uus võimalus."Me pole enam seotud koalitsioonilepinguga ja saame oma tegevuses ja sõnumites olla vabad ning eristuda ka endistest koalitsioonipartneritest, kellega meid meedias sageli ebaõiglaselt kokku laulatati," kirjutas Seeder.

Eelmise valitsuse lagunemise ja koalitsioonisiseste pingete üheks põhjuseks oli Seederi sõnul EKRE provokatiivne poliitika, mis "lõhestas koalitsioonipartnereid" ja EKRE rahulolematus, et nende peamiste valimislubaduste täitmine venis. Seeder lisas, et Isamaa „panus“ eelmise valitsuse nõrgestamisesse lõhenenud fraktsioon, kus "mõned saadikud avaldasid seisukohti ja hääletasid korduvalt fraktsiooni enamuse seisukohtade ja koalitsiooni kokkulepete vastu".

Uue valitsusliidu koalitsioonileping on Seederi hinnangul üldsõnaline ja selles puuduvad ka "poliitilised valikud" ja "vähegi ambitsioonikad eesmärgid". "See on mugavusvalitsus ja eks lähitulevik näitab, kas ja millised on tegelikult uue valitsuse prioriteedid."

Delfi avaldab Seederi kirja täismahus:

"Hea erakonnakaaslane

Viimaste nädalate kiired muutused poliitmaastikul on möödas. Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus on ametisse astunud ja Riigikogus saavad ka lähipäevadel positsioonid jagatud. Uue valitsusliidu koalitsioonileping on üldsõnaline ja selles puuduvad ka poliitilised valikud ning vähegi ambitsioonikad eesmärgid. See on mugavusvalitsus ja eks lähitulevik näitab, kas ja millised on tegelikult uue valitsuse prioriteedid.

Isamaa suutis kahe aasta jooksul eelmises valitsuses ellu viia enda peamised lubadused. Sellest aastast käivitus pensionireform, kehtestatud sai täiendav tulumaksuvabastus lasterikastele peredele, pikendasime vanemahüvitise perioodi laste järjestikuste sündide korral, teadus- ja arendustegevuseks on ette nähtud 1% SKT-st ning täiendav raha on suunatud nii riigikaitsesse kui ka eesti keele õppesse. Olulised otsused langetasime kultuurivaldkonnas ja justiitsministeeriumi valitsemisalas ning olime aktiivsed ja edukad välispoliitika kujundamisel. Isamaa oli lubaduste elluviimise osas kindlasti eelmise koalitsiooni edukaim erakond ja poliitika elluviimine ongi ühe erakonna mõte ja peamine eesmärk. Lisaks viisime koalitsioonipartneritega üheskoos ellu ka aktsiiside langetamise ja erakorralise pensionitõusu, mille oluliseks osaks oli Isamaa ettepanekul vanemapensioni osa suurendamine.

Selle ühise pingutuse eest tänan kõiki, kes panustasid - meie valitsusdelegatsiooni, Riigikogu liikmeid, nõunikke ja kõiki teisi erakonna liikmeid ning abilisi.

Isamaa on nüüd opositsioonis. Loomulikult on oluliselt suurem võimalus poliitikat kujundada valitsuserakonnana aga parlamentaarses demokraatias on ikka nii, et võimu teostamine vaheldub opositsioonis olekuga. See on meile uus väljakutse aga ka uus võimalus. Me pole enam seotud koalitsioonilepinguga ja saame oma tegevuses ja sõnumites olla vabad ning eristuda ka endistest koalitsioonipartneritest, kellega meid meedias sageli ebaõiglaselt kokku laulatati.

2019. aasta Riigikogu valimistel tegime prognoositust oluliselt parema valimistulemuse ja edukate koalitsiooniläbirääkimiste tulemusena saime valitsuskoalitsiooni. Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon oli meile ainus võimalus valimislubaduste täitmiseks ja ka ainus võimalus valitsuses olla, sest oravate soov oli liit Keskerakonnaga. See võimaldas meil juba tänaseks ellu viia oma olulisemad valimislubadused ning lükkas kahe aasta võrra edasi Reformierakonna ja Keskerakonna valitsuse moodustamise. Nüüd viidi see ellu, sest ees seisavad presidendivalimised ning uuel koalitsioonil on valimiskogus suure tõenäosusega vajalikud hääled olemas. Kui neid peaks parlamendis toetama ka sotsid, siis on võimalik järgmine president ära valid ka Riigikogus. Isamaal, sotsidel ja Reformierakonnal kolmekesi ei ole selleks piisavalt hääli ei valimiskogus ega Riigikogus. Selline lahendus, kus Reformierakond ja Keskerakond saavad kahekesi teostada võimu ja ära jagada võimupositsioonid, on võit-võit olukord mõlemale. Reformierakonnale peaministri koht ja Keskerakonnale Riigikogu esimehe koht ning otsustav sõna presidendi valimistel.

Kindlasti oli oma osa eelmise valitsuse lagunemisel ka koalitsioonisisestel pingetel, mille üheks põhjuseks oli EKRE provokatiivne poliitika, mis lõhestas koalitsioonipartnereid ja EKRE rahulolematus, et nende peamiste valimislubaduste (välismaalaste seaduse muudatused, demokraatiapakett koos rahvaalgatuse seadustamisega, uus riigikaitseseadus, abielu rahvahääletus jt) täitmine venis ja lõpuks jäidki kõik need täitmata. Isamaa „panus“ eelmise valitsuse nõrgestamisesse oli lõhenenud fraktsioon, kus mõned saadikud avaldasid seisukohti ja hääletasid korduvalt fraktsiooni enamuse seisukohtade ja koalitsiooni kokkulepete vastu.

Seega oli kujunenud olukord küps poliitmaastiku muutuseks ja uue koalitsiooni sünniks. Lahvatanud Keskerakonna korruptsiooniskandaal käivitas protsessi varem kui see muidu oleks toimunud. Uue valitsuse moodustamine võimaldab Keskerakonnal avalikkuse tähelepanu juhtida ka korruptsiooniskandaalilt uue koalitsiooni moodustamisele ja uutele ministritele, mis ongi juhtunud.

Isamaa juhtidena tajusime muutuvat olukorda juba varakult ning tegutsesime selle nimel, et Isamaal oleks võimalik ühes või teises koalitsioonis jätkata ning suhtlesime ja olime avatud koostööks kõikide erakondadega. Aga lõppkokkuvõttes osutus määravaks ettearvatult loogiline lahendus – Reformierakonna ja Keskerakonna pragmaatiline võimujagamise liit ja võimalus ühiselt tulevane president valida. Lõhenenud Isamaa ei olnud ka ahvatlev partner alternatiivsele koalitsioonile.

Reformierakonna nutulaul, et Isamaa polnud valmis nendega suhtlema ja neil ei jäänudki muud üle, kui teha koalitsioon Keskerakonnaga, oli lihtsalt sobiv ja usutav (vale)põhjendus. Tegelikult muutusid Reformierakonna juhtide põhjendused iga päevaga. Kord kurdeti, et Isamaa juhid ei soovi nendega suhelda, siis põhjendati, et Isamaa kannab EKRE väärtusi ja siis jälle, et lõhenenud Isamaaga pole kindlustunnet jne. Seekord oli kahe liit vältimatu.

Isamaa juhina olen ka viimastel aastatel olnud kontaktis ja infovahetuses (ka nõudlikel teemadel) Reformierakonna juhtidega, vähem sotsidega. Kuid Isamaa juhina on minu jaoks alati oluline olnud partneritega kokkulepitu täitmine ja topeltmängude vältimine. Reetmine ei kuulu minu agendasse, ei poliitikas ega elus laiemalt.

Kõik eelöeldu on minevik. Siit tuleb edasi minna. Uus olukord loob uued võimalused. Kui oskame muutunud oludes teha õiged valikud ja langetada õiged otsused, siis oleme tulevikus edukad ja varsti jälle koalitsioonis, sest meie vundament on tugev. Me ei tegutse ainult päevapoliitilise populaarsuse nimel, vaid ikka poliitika sisu eesmärgil. Isamaa märgiks on julged otsused, sihikindlus ja oma lubaduste elluviimine. Eelmises valitsuses tõestasime seda veelkord. Nüüd peame aitama valitsuskoalitsioonil täita sisutu koalitsioonileping konkreetsete tegudega. Peame olema aktiivne ja terane, aga konstruktiivne ja sisukas opositsioon. Isamaa eesmärgiks ei ole meedias jutusaadete sisu lihtlabane täitmine, vaid mõistliku rahvuslik-konservatiivse poliitika elluviimine.

Aga tugevad ja usaldusväärsed partnerid ning valijatele arvestatav valik oleme siis, kui oleme ühtsed ja toetame üksteist. Positiivset energiat, koostööd ja üksteise mõistmist vajame sellel aastal eriti palju. Ees seisavad kohalike omavalitsuste valimised, milleks meil tuleb täie tõsidusega valmistuda, et saaksime Eesti erinevates piirkondades isamaalist poliitikat teostada. Ikka Eesti hüvanguks!

Jõudu meile kõigile! Hoidkem ennast!

Helir-Valdor Seeder
Isamaa esimees"