ERJK-l on võimalik edasi minna kolme teed mööda: a) aktsepteerida kohtuotsust ja loobuda ettekirjutusest, millega kohustati Keskerakonda tagastama Midfield OÜ-le keelatud annetus ligikaudu üks miljon eurot, b) teha apellatsioonikaebus ringkonnakohtule ehk kaevata asi edasi, c) viia Keskerakonna osas läbi uus haldusmenetlus, koguda puuduolevad tõendid või jätta tõendamata arved kõrvale, teha vajadusel uued arvutused ja uus ettekirjutus.

Oviir andis mõista, et arvestades kohtuotsuse üldist tonaalsust, ei ole esimest varianti tegelikult laual ja komisjonil tuleb valida kahe viimase vahel.

Ta tunnistas, et ei saa veel enne advokaatidega konsulteerimist ütelda, millist varianti otsustab komisjon tervikuna toetada, ent märkis, et "ilmselt kõige tõenäolisem" on uue haldusmenetluse alustamine.

"Kohus on ütelnud, et Pettai (Midfield OÜ) poolt Keskerakonnale osaliselt tasuta reklaamiteenuse osutamine ja tasuta valimiskampaaniate läbiviimine, on erakonnaseaduse mõttes ikkagi selgelt keelatud annetus," märkis Oviir. "Kohus on ka ütelnud, et meie poolt kasutatud metoodika selle summa väljaarvutamisel, need põhimõtted on olnud asjakohased ja selgelt põhjendatud."

"Tagasi lükati peaaegu kõik Keskerakonna argumendid kuni selleni välja, et kui Keskerakond ütles, et ta ei olnud teadlik, et osaliselt on arved teenuste eest esitamata, siis ka selle osas on võttis kohus seisukoha, et tegelikult Keskerakonna käitumine ise näitab, et parteil olid rahalised probleemid ja otsiti erinevaid viise, kuidas raha hankida," lisas ta. Loe kohtuotsuse kohta täpsemalt siit!

Oviiri sõnul jäid otsuses selgelt üles ainult puudused osade tõendite kogumisel ja hindamisel. "See on tegelikult väga väikene osa [tõenditest]," märkis ta.

"Vaatame, kas leiame lisaks tõendeid, mis nende konkreetsete arvete tõendiväärtust tõstavad või tuleb need välja arvata ja teha teises summas uus ettekirjutus," kirjeldas Oviir protsessi, mis järgneks võimalikule uue menetluse alustamisele.

Oviir märkis, et komisjon kohtub esmaspäeval oma juristidega, et arutada, milline tegutsemisviis on õige ja mõistlik. "Aga arvestades seda üldist kohtuotsuse tonaalsust, et Keskerakond on saanud keelatud annetuse, siis ma usun, et meil haldusorganina ei ole väga palju võimalusi," lausus Oviir.

Tema sõnul on siiski õigusliku hinnangu koht, kas minnakse uue menetluse peale ja tehakse uus ettekirjutus või on võimalik seda sama asja saavutada ka läbi apellatsioonimenetluse. "Ma ei saa seda ainuisikuliselt ütelda," rõhutas Oviir. "Sisuliselt on kohus aktsepteerinud kõiki meie argumente, aga toonud ka välja puudused osades tõendites. Me räägime ikkagi ainult osadest tõenditest," meenutas ta. Loe Keskerakonna kommentaari siit!

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid