2020. aastal tabas Soome piirivalve Helsingi Läänesadamas, Katajanokka sadamas ja Vuosaari sadamas umbes 900 tagaotsitut. 2019. aastal oli neid vaid 167. Valdav osa tagaotsitutest jäi vahele Läänesadamas, vahendab Helsingin Sanomat.

See arv käib Soome-siseselt tagaotsitavaks kuulutatute kohta. Lisaks sellele tabati Helsingi sadamates piirikontrolli käigus umbes 130 Schengeni andmesüsteemi kaudu tagaotsitut või isikut, kelle kohta oli muud õigusabi palutud.

Selle arvu nii suure kasvu põhjus on koroonaviiruse pandeemia tõttu taastatud piirikontroll Helsingi sadamates Eestist ja Saksamaalt saabuvatele laevareisijatele.

„Kui reeglipäraselt kontrollitakse piiril kõiki Soome saabuvaid isikuid ja kontrolli käigus tehakse päringuid registris, tagaotsitavaid paljastub,” ütles Soome lahe merepiirivalve abiülem Mikko Simola. „Meie kontrolli raskuspunkt on saabuva liikluse juures ehk tagaotsitutest pea kõik on paljastatud Soome saabuvas liikluses.”

Simola sõnul on Soome riigisisesed tagaotsitavaks kuulutamised seotud näiteks Soomes toime pandud omandivastaste kuritegudega.

Piirivalve teeb selles asjas koostööd Helsingi politseiga. Politseil oli sageli sadama lähedal patrull, millele tabatud tagaotsitud üle anti.