FSB teatas RBK-le, et lennukeelutsoon Idokopasi neeme piirkonnas kehtestati transpordiministeeriumi määrusega 2020. aasta 24. juulist piirijulgeoleku huvides.

FSB teatel oli selle põhjus „rea naaberriikide, sealhulgas NATO-sse kuuluvate, kasvav luureaktiivsus” territooriumide suhtes, kus asub FSB Krasnodari krai piirivalvevalitsuse piirivalvekordon, mille administratiivkompleks võeti kasutusele 2020. aasta oktoobris.

FSB teatas, et salk tegeleb „Venemaa riigipiiri lõigu kaitsmise, riigi majanduslike ja teiste seaduslike huvide tagamise, kontrolliga vee- ja bioloogiliste ressursside valdkonnas, riigipiiri režiimi reeglite juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt järgmise kontrolli ning piirikontrolliga”.

Piirirežiim kehtestati FSB sõnul Gelendžiki mereakvatooriumis vastavalt FSB käskudele.

FSB kinnitab, et laevade Idokopasi neemele lähenemise keeldu ei ole ning selles piirkonnas ei ole ka muid FSB ametkondlikke objekte.

Venemaa Föderaalne Valveteenistus (FSO) teatas aga RBK-le, et Gelendžikis ega seda ümbritsevates rajoonides ei ole FSO valvatavaid objekte ning FSO ei ole kehtestanud sellel territooriumil mingeid keelde ega piiranguid.