"Ühtlustamine ei tähenda piirangute ümbertõstmist ühest kohast teise," ütles Lutsar Delfile.

See võib tähendada Harjumaal ja Ida-Virumaa piirkonnas praegu kehtivate piirangute mingil määral leevendamist, lisas Lutsar.

Samal ajal konkreetseid ettepanekuid Lutsar enne valitsusega kohtumist ei kommenteerinud.

Milliseid piiranguid soovitatakse ja ellu viiakse, selgub pärast valitsusega kohtumist.

Hetkel kehtivad lisapiirangud Harjumaal (sh Tallinnas):

 • Keelatud on meelelahutusteenuste osutamine.
 • Alates 18. jaanuarist võivad restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00. Arvestada tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb arvestada 2+2 reeglit, mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei ole.
 • Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid siseruumides. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest. Avalik väliüritus peab lõppema kell 22.
 • Alates 18. jaanuarist on sportimine, huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja –õpe ning noorsootöö sisetingimustes lubatud individuaaltegevusena. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud kuni kümneliikmelises rühmas (pluss juhendaja).
 • Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud.


Antud lisapiirangud kehtivad Harjumaal 1. veebruarini.
Hetkel kehtivad lisapiirangud Ida-Virumaal:

 • Keelatud on meelelahutusteenuste osutamine.
 • Alates 18. jaanuarist võivad restoranide ja kohvikute ning muude toitlustusasutuste ruumid olla klientide jaoks kohapealseks ajaviitmiseks avatud ajavahemikul 6.00-19.00. Arvestada tuleb kuni 25 protsendiga ruumi täitumuse nõudest, ehk kliendid peavad viibima ruumis hajutatult, ruumis liikudes tuleb arvestada 2+2 reeglit, mis ei laiene perekondadele. Toidu kaasamüügi ajale piiranguid ei ole.
 • Keelatud on avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid siseruumides. Õues tohib avalikest üritustest ja koosolekutest osa võtta kuni 10 inimest. Avalik väliüritus peab lõppema kell 22.
 • Kõik spordiobjektid, seal hulgas spordiklubid, saunad, spaad, basseinid, veekeskused, ujulad peavad olema klientidele suletud.
 • Nii väljas kui siseruumides ei ole lubatud avalikud koosolekud ja üritused, sealhulgas konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kinoseansid.
 • Alates 18. jaanuarist on huviharidus ja –tegevus, täiendkoolitus ja –õpe ning noorsootöö sisetingimustes lubatud individuaaltegevusena. Õues on kõik loetletud tegevused lubatud kuni kümneliikmelises rühmas (pluss juhendaja). Piirang ei kohaldu riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.
 • Alates 18. jaanuarist on sportimine sisetingimustes lubatud individuaaltegevusena ja väljas kuni 10-liikmeliste rühmadena (pluss juhendaja). Piirang ei laiene spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade mängijatele, riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning erivajadustega inimestele.


Hetkel Eesti kehtivad üle-Eestilised piirangud:

 • Kohustus kanda maski või katta nina ja suu avalikes siseruumides, sealhulgas ühistranspordis ning teeninduskohtades (v.a. alla 12-aastastele lapsed või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik).
 • Kõikjal avalikes siseruumides tuleb järgida nn 2+2 reeglit, mis tähendab, et koos saavad liikuda kuni kaks inimest, kes peavad teistest inimestest hoidma kahemeetrist vahemaad.
 • Kõikides siseruumis asuvates kauplustes, teenuse osutaja teenindussaalides ja kaubandusettevõtte üldkasutatavates ruumides tuleb tagada täituvus kuni 50 protsendi ulatuses ning selle 50-protsendilise täituvuse raames ka nn 2+2 reegli järgimine.
 • Toitlustusettevõtetes ja meelelahutusteenuste pakkumise kohtades kehtib 10+2 reegel. Toitlustus- ja meelelahutusasutused peavad sulgema kohapeal viibivatele külastajatele oma uksed alates 22-st kuni kella 6-ni.
 • Avalike ürituste ja koosolekute, kultuuri- ja meelelahutusvaldkonna ürituste puhul tuleb siseruumis tagada kuni 50-protsendiline täituvus.
 • Alates 24. detsembrist kehtib üle Eesti jumalateenistuste ja usuliste talituste puhul 50-protsendiline ruumitäitumuse piirang.
 • Välitingimustes tohib noorsootöö, huvitegevus ja -haridus, täienduskoolitus ja täiendõppe tegevusi läbi viia kuni 25-liikmelistes rühmades, sealhulgas juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega.
 • Välitingimustes tohib sportida kuni 25-liikmelistes rühmades, sealhulgas treener või juhendaja ja peab olema tagatud, et üks rühm ei puutu kokku teiste rühmadega. Sisetingimustes kehtestatakse rühma suuruseks kuni 11 inimest, kaasa arvatud treener või juhendaja. Kokku ei tohi puutuda teiste rühmadega.
 • Spordivõistluseid on lubatud korraldada üksnes spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondise liikmetele ja selle kandidaatidele. Pealtvaatajaid lubatud ei ole.