Muu hulgas kiideti Ratase teise valitsuse ajal heaks erakorraline pensionitõus, jätkati riigireformiga, samuti möödus edukalt Eesti esimene aasta ÜRO Julgeolekunõukogu ajutise liikmena.

Valitsuse istungid

Valitsuse esimene istung toimus 2. mail 2019. Kokku on toimunud 139 istungit, neist 52 erakorralist, millest omakorda 34 sidevahendite kaudu.

Valitsus arutas istungitel kokku 1487 päevakorrapunkti ning kehtestas 179 määrust ja 710 korraldust. Riigikogule esitas valitsus 156 seaduseelnõu ja 33 riigikogu otsuse eelnõu ning andis arvamuse 72 riigikogus algatatud seaduseelnõu kohta.

Valitsus pidas 6 väljasõiduistungit, need toimusid:

- 29. augustil 2019 - Võrumaal Piusa kordonis, kui valitsus tutvus piiritaristu rajamisega.
- 19. septembril 2019 - Eesti Pangas. Istungiga märgiti ära Eesti Panga 100. sünnipäeva ning 75 aasta möödumist Otto Tiefi valitsuse tegevusest.
- 26. septembril 2019 - Läänemaal Põgaris. Istungiga märgiti ära 75 aasta möödumist Otto Tiefi valitsuse tegevusest. Istung toimus kohas, kus toimus Otto Tiefi valitsuse viimane istung.
- 5. detsembril 2019 - Tartu Ülikooli peahoones. Väljasõiduistungiga tähistati rahvusülikooli 100. sünnipäeva.
- 10. septembril 2020 - Lääne-Virumaal Sagadi mõisas, kus valitsusliikmed arutasid 2021. aasta riigieelarve ja riigi eelarvestrateegia 2021–2024 eelnõusid.
- 26. novembril 2020 – Toimus valitsuse istung kaitseministeeriumis, kus arutati riigikaitsega seotud küsimusi.

Eriolukord 12. märts – 17. mai 2020

12. märtsil 2020 kehtestas valitsus eriolukorra, et tõkestada koroonaviiruse levikut Eestis. Eriolukorra ajal toimus 26 valitsuse istungit, neist 17 olid erakorralised, millest omakorda 11 toimusid sidevahendite kaudu.

2020. aastal kujunes tavapäraseks, et pea igal valitsuse istungil osalesid mõned ministrid videoühenduse kaudu. 10. detsembril 2020 toimus valitsuse istung esmakordselt ainult videoühenduse kaudu.

Valitsuse kabinetinõupidamised

Peaminister Jüri Ratase juhitud teine valitsus pidas 115 kabinetinõupidamist. 2020. aastal toimusid kabinetinõupidamised tavapärase ühe korra asemel kaks korda nädalas.

71 kabinetinõupidamisel oli vähemalt üheks päevakorrapunktiks COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud küsimused. Kõige pikem kabinetinõupidamine toimus 21. detsembril 2020, kestes koos vaheaegadega 15 tundi ja 40 minutit. Nõupidamisel arutati ja otsustati muu hulgas pühadeaegsete piirangute üle kogu Eestis ning rangemate piirangute üle Harjumaal ja Ida-Virumaal.

Koalitsioonileppe ja tegevusprogrammi täitmine

Kuigi COVID-19 kriisi lahendamine mõjutas valitsuse ja ministeeriumide töökorraldust, tehti pidevalt tööd koalitsioonileppes kokkulepitud ülesannete täitmiseks.

Eesti Keskerakonna, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Isamaa Erakonna koalitsioon oli seadnud kokku 355 valitsusliidu aluspõhimõtet. Tegevusprogramm uuendati 6. juunil 2020. Tegevusprogrammis oli perioodil mai 2019 kuni jaanuar 2021 ette nähtud kokku 405 ülesande täitmine. 25. jaanuari seisuga on täidetud 277 ülesannet, mis moodustab 68 protsenti selleks perioodiks planeeritust tööst. Hilinenud või pooleli jäi 128 ülesande täitmine.