Alatest tänasest on kontaktõpe lubatud kõikides Eestimaa koolides. TTJA paneb selle puhul südamele, et viiruse leviku tõkestamiseks on ülioluline jälgida hoonete õhuvahetust ja ventilatsiooniloogikaid.

"Seepärast oleme koostöös Tallinna Tehnikaülikooli ja Riigi Kinnisvara AS-iga kokku pannud teabelehe koolidele ja haridusasutustele ning ka koolipidajatele, kuidas käitada koolides ventilatsioonisüsteeme ning õhutada klassiruume," selgitas TTJA ehitusosakonna juht Kati Tamtik.

TTJA teeb koostöös Tallinna Tehnikaülikooliga pistelist ventilatsiooniseadmete kontrolli nii koolides kui ka teistes avalikus kasutuses asutustes.

Juhend koolimajadele