Riiklik süüdistaja nõudis Šamsutdinovile 25-aastast vanglakaristust. Vandekohtunikud tunnistasid ta enne seda süüdi, aga armulikkust väärivaks.

Kohus rahuldas osaliselt ka kannatanute moraalse kahju hüvitamise nõude. Esitati viis tsiviilhagi kolmele miljonile rublale (ligi 34 000 eurole) ning kaks hagi vastavalt viiele ja kaheksale miljonile rublale (56 000 ja 90 000 eurole). Kohtu otsusega mõisteti neljale kannatanule välja 1,5 miljonit rubla (ligi 17 000 eurot), kahele kannatanule 1,3 miljonit rubla (ligi 15 000 eurot) ja ühele kannatanule 1,2 miljonit rubla (üle 13 000 euro).

Šamsutdinov kutsuti ajateenistusse Tjumeni oblastist 2019. aasta suvel ja teenis Taga-Baikali krais. 2019. aasta 25. oktoobril avas ta tule teenistuskaaslaste pihta, mille tagajärjel hukkus kaheksa inimest. Šamsutdinov nimetas põhjuseks reeglistikuväliseid suhteid. Advokaadi sõnul kannatas ta füüsilise ja moraalse vägivalla all.

Üks Šamsutdinovi teenistuskaaslastest tunnistas oma süüd dedovštšina's ning talle mõisteti kaheaastane tingimisi vanglakaristus ja 30 000-rublane (340-eurone) trahv.