Biden on lubanud esimesest päevast hakata ajama eelkäija Donald Trumpiga võrreldes risti vastupidist poliitikat, puudutagu see välissuhteid, majandust, tervishoidu või sisserännet.

Sarnaselt eelkäijale plaanib ta esimeste päevade jooksul hakata valitsema eelkõige täidesaatvate korralduste ehk seadluste kaudu.

Ajalugu kordub ka sel moel, et esimese kahe aasta jooksul võib uus president arvestada oma partei väikese enamusega Kongressi mõlemas kojas. See lihtsustab oluliselt uute seaduste vastuvõtmist ja ministrite ametissemääramist. Kuidas ta oma võimu kasutama hakkab?