Keskerakonna juhatuse liikme Jaanus Karilaiu sõnul on tegemist klassikalise kulude optimeerimisega. Nõnda üritatakse jõuda maksevõimeliseks, kui peaks tekkima maksekohustusi seoses eelmisel nädalal ilmsiks tulnud kriminaaluurimisega.

"Olukorrad muutuvad, vastavalt sellele peab ka ühing muutuma," selgitas Karilaid. "Mõni aeg tuleb nüüd tööd, mis tehti ära palga eest, korraldada teisiti ja kaasata varasemast rohkem oma seni varjatud vabatahtlikku potentsiaali. Keskerakonna liikmeid on ca 15 000 – on aeg mobiliseeruda ja ühisemalt tegutseda," selgitas ta.

Karilaid avaldas lootust, et kulusid optimeerides tullakse ka praegusest olukorrast välja.

Karilaiu sõnul kaotab Keskerakonnas töö üle 20 inimese. Neile makstakse välja töötasu ja koondamisraha, kuid edaspidi on neil võimalik partei heaks töötada üksnes vabatahtlikkuse alusel.

Mis saab koondatutest edasi? Erakond vaatab, kes on oma tööd südamega teinud, neil on ka suurem võimalus saada mõnele poliitilisele ametikohale.

Peale koondamiste hakatakse piirama reklaamikulusid nii sotsiaalmeedias kui ka mujal.

ERR-i teatel kuuluvad koondatute hulka partei piirkondade koordinaatorid. Keskerakonnal on 19 piirkonda. Keskerakonna kodulehel avaldatud andmete põhjal pole siiski päris igas piirkonnas oma palgalist koordinaatorit.

"Teie tööl oleku viimasel päeval, s.o 19. veebruaril 2021, palume üle anda piirkonna esimehele kõik materiaalsed vahendid, mis olid teie kasutusse usaldatud seoses tööülesannete täitmisega, ja teie käes olev dokumentatsioon ning pooleliolevad tööd. Ühtlasi anname teada, et töölepingu lõpetamisel kuulub teile väljamaksmisele hüvitis ühe kuu keskmise palga ulatuses töölepinguseaduse § 100 lõike 1 alusel," kirjutas tegevsekretär Peeter Vitsur koondatutele.

Eesti Päevaleht kirjutas, et Keskerakonnal kulus eelmisel aastal 1,144 miljonit eurot. Sellest suurima tüki, peaaegu pool miljonit, võtsid just personalikulud.

Keskerakonnal kui suurel erakonnal on nimelt palgal üsna palju inimesi. Üksnes peakontoris töötab üheksa, aga oma inimesed on ametis ka paljudes piirkondades. Samuti on Keskerakonnal paljudes maakondades oma kontorid, millega kaasnevad mitmesugused kinnisvarakulud.

Igapäevasteks majandamiskuludeks läheb Keskerakonnal 374 000 eurot aastas.

Ka valimistevahelisel ajal ei katke poliitiline tegevus, mille peale kulus mullu 318 000 eurot. Raha läks suhtekorralduseks, enda reklaamimiseks (enamasti internetis), ürituste korraldamiseks, igasugu publikatsioonide tellimiseks jne.