Millest rike tingitud on, pole esialgu selge, ent see peaks saama likvideeritud umbes kella 22ks, nähtub elektrilevi rikkekaardilt.