„Korruptsiooni kui viirust on võimalik vältida selgete reeglite ja tõhusama järelevalvega. Elementaarne siinkohal peaks olema ka viiruse kandjate eneseisolatsioon. Loodav vôimuliit on senini olnud sel teemal kas vaikiv vôi jaganud ebalevaid vastuseid. Nii seda viirust poliitikast välja ei ravi,“ ütles Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (SDE) volikogu esimees Eiki Nestor.

Volikogu avalduses seisab, et eelmise valitsuse möödanikuks saamine on nende poolt igati tervitatav. Siiski pole aga möödas kriis, millega meie riik jätkuvalt vastakuti seisab. Et sellest väljuda, tuleb saavutada usaldus ja koostöö mitte pelgalt valitsuspartnerite, vaid ka teiste poliitiliste jõudude ja kodanikuühiskonna vahel.

„Uue valitsuse sünd ei kustuta Keskerakonna korruptsiooniskandaali. Selle vari ei jää saatma mitte ainult loodava valitsuse tegevust, vaid kahjustab kogu riigi usaldusväärsust. Kriisist edukaks väljumiseks on otsustava tähtsusega usaldus riigi juhtimise vastu, mille taastamine on uue valitsusliidu, aga ka Riigikogu esmane ülesanne,“ märkisid sotsiaaldemokraadid oma pressiteates.

Riigi usalduse ja riigivalitsemise läbipaistvuse taastamiseks tuleb sotsiaaldemokraatide silmis astuda järgmised konkreetsed sammud:

  • Korruptsioonikahtlusega uurimise all olevate poliitikute osalemine valitsuses peab olema välistatud
  • Keskerakond peab tagasi võtma Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni (ERJK) likvideerimise eelnõu
  • Tugevdada ERJK-d ja laiendada komisjoni pädevust, viies ellu komisjoni ja õiguskantsleri ettepanekud
  • Luua Riigikogus uurimiskomisjon, mis kontrollib kriisiga seotud ettevõtlust toetavate meetmete ausust, otstarbekust ja tõhusust
  • Avalikustada kõik erinevates valdkondades rakendatavad kriisimeetmed ja kriteeriumid
  • Kehtestada valimiskampaaniatele rahalised ülempiiri

Partei volikogu kohustas SDE fraktsiooni valmistama nendest punktidest lähtuvalt ette vajalikku eelnõud, mida riigikogus menetlusse anda.