FSIN teatas, et Navalnõi tegelik asukohta ei ole Moskva valitsusele teada alates 24. septembrist, 27. novembril algasid esialgsed otsimistoimingud ja 29. detsembril kuulutati Navalnõi tagaotsitavaks koos „ettekirjutusega meetmete tarvitusele võtuks tema vahistamiseks asukoha kindlaks tegemisel”, vahendab Interfax.

FSIN märkis, et „võttes arvesse nimetatud kuritegelike rikkumiste fakte ja juhindudes vastutuse vältimatuse põhimõttest ja seaduste nõuetest, mis on ühtemoodi võrdsed kõigi Vene Föderatsiooni kodanike jaoks ilma eranditeta, on FSIN-i Moskva valitsus kohustatud tarvitusele võtma kõik tegevused rikkuja Navalnõi, A.A. vahistamiseks kohtu tingimisi vangistuse reaalseks pööramise otsuse alusel”.

Navalnõi on olnud Venemaal ametlikult föderaalselt tagaotsitav alates 2020. aasta detsembrist, kui allkirjastati otsus tagaotsitavaks kuulutamise kohta, teatas varem ajaleht Rossiiskaja Gazeta viitega dokumendi tekstile.

Seejuures märgitakse, et otsingutoiminguid Navalnõi suhtes alustati juba eelmise aasta 27. novembril. Selle põhjuseks on Rossiiskaja Gazeta teatel „tema kuritahtlik kõrvalehoidmine kriminaal- ja täitevinspektsiooni kontrollist”, vahendab Interfax.

Rossiiskaja Gazeta teatel lõpetas Navalnõi inspektsioonis enese registreerimas käimise, kuigi peab seda regulaarselt tegema, sest on kriminaalkorras süüdi mõistetud.

„FSIN-i (Föderaalne Karistuste Täideviimise Teenistus – toim) andmetel teavitas Navalnõi inspektoreid vaid ühel korral, eelmise aasta 23. novembril, kui teatas, et viibib rehabilitatsioonil Saksamaal, kusjuures ei osanud isegi Venemaale naasmise kuupäeva öelda,” kirjutas Rossiiskaja Gazeta.

Navalnõi viidi 22. augustil koomas Omski haiglast Berliini Charité haiglasse pärast seda, kui ta oli lennul Tomskist Moskvasse kokku varisenud. Saksa, Prantsuse, Rootsi ja Rahvusvahelise Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) spetsialistid on jõudnud järeldusele, et Navalnõi mürgitati närvimärgiga Novitšok.

Navalnõi on nüüdseks mürgitusest paranenud ja teatas eile, et naaseb 17. jaanuaril Venemaale.

FSIN süüdistas 28. detsembril Navalnõid kohustuslikust kontrollist kõrvalehoidmises seoses tingimisi karistusega Yves Rocher’ kohtuasjas. FSIN viitas artiklile meditsiiniajakirjas Lancet, mille järgi kirjutati Navalnõi pärast mürgitamist haiglast välja 20. septembril ja 12. oktoobriks olid tal kõik haiguse tagajärjed kadunud. FSIN tegi sellest järelduse, et Navalnõi oli tervenenud, ja kontrolli mitteilmumist tuleb hinnata inspektsiooni kontrollist kõrvalehoidmisena.

Lisaks sellele teatas Venemaa uurimiskomitee 29. detsembril kriminaaljuurdluse algatamisest Navalnõi vastu, milles teda süüdistatakse kelmuses. Uurijate väitel omastas Navalnõi tema organisatsioonide poolt kogutud 356 miljonit rubla (ligi neli miljonit eurot).