Mida põhiseaduskomisjon täna otsustas?

Me ei langetanud selle pärast otsust, kuna me tegime juriidilist analüüsi, kuidas see eesmärk oleks kõige korrektsem saavutada, et seda täna päevakorras ei oleks. See vahend on see, et ma lihtsalt ei pea oma ettekannet. Ja sellega automaatselt, kui ettekandja ei tule, liigub see järgmise nädala päevakorda. Aga vahepeal on meil võimalus siis settida seda teemat, teha ka homme komisjoni või ka järgmine esmaspäev ja siis panna lukku see teema – ehk et kas me võtame selle lõplikult välja.

Mis see teie enda tunnetus ja poliitiline kompass ütleb, et kas saab selle edasi lükata või tuleb see lõplikult välja võtta?

Üks oluline asi on see, et nagu juhtimisteoorias: ikka kaine peaga tuleb neid otsuseid teha. Et oleks selge meel, et kui on väga suur segadus. Eks see peaministri tagasiastumine on üks segaduste aeg, sellistel otsustel peab olema rahulikum, analüütilisem olukord. Selge see, et kõik peaksid maha istuma ja kuna on jutt koalitsioonide tegemistest, siis on kokkuleppe küsimus, kuidas sellega edasi minna. Et selliste suurte ja keeruliste asjadega edasi minna, et saavutada läbiminek, peavad olema hääled koos. Praegune olukord on tõesti väga kiirelt arenenud, kõik tahaksid asjad selgeks teha.

Kui see koalitsioonileping uuesti lahti võetakse, juhul kui samad koalitsioonipartnerid jätkavad, siis kas EKRE-l on see põhimõte olemas, et abielureferendum peab koalitsioonileppesse jääma kindla peale?

Nagu te mäletate, siis koalitsioonilepingut tehes räägiti kooseluseaduse tühistamisest. Siis jõuti kompromissile, et anda see otsus rahvale. Aga nüüd on küsimus, kuidas me siis lahendame meeleolulise küsimuse. Meie oleme vastu samasoolistele abieludele. Kas selleks on veel mõni viis, et leitakse kokkulepe. Selle me saame teada päeva-paari jooksul.

Sõltub siis sellest, kas praegune koalitsioon jääb püsima?

Väga võimalik. See on väga oluline punkt nendes aruteludes.

Kas täna tehti ettepanek ka see eelnõu päevakorrast maha võtta, tühistada või mis need juriidilised variandid seal on?

Jah, aga siis analüüsisime kiirkorras seda ja juriidiliselt korrektsem variant on see, vaadates kodukorda, et siis lükkub [eelnõu] automaatselt edasi, kui ettekandja ei tule pulti. Arutelu ei saa ju toimuda.

Järgmine viimane aeg siis otsustada on täpselt nädala pärast?

Kui nüüd räägite päris referendumi teema jätkamisest, siis te ei eksi. Nädala pärast, aga mitte samal ajal. Selle aja peaks otsustama siis riigikogu juhatus, et mis päevale see läheb. Ei lähe automaatselt samale päevale. Juhul, kui me seda järgmine nädal ei taha arutada, siis viimane hetk välja võtta see komisjoni enda ettepanek on esmaspäeval.

Tuleva nädala esmaspäeval?

(noogutab)

Kelle koalitsioon tuleb? Kas praeguste koalitsioonikaaslastega olete kohtunud-vestelnud? Kas on mõni indikaator, et praegune koalitsioon saaks jätkata?

Arutelu käib. Nüüd peaks küsima nendelt, kes on nendel aruteludel osalenud. Näeme seda, et Isamaa siis võib-olla konsulteerib ka teistega, mitte ainult praeguste koalitsioonipartneritega.

Aga Keskerakond?

Ma tõtt-öelda ei tea nende praegust seisu.

§ 73. Päevakorraküsimuse arutamise võimatus
(1) Istungi juhataja ei ava päevakorraküsimuse arutamist, kui päevakorraküsimuse arutamise aluseks olevad dokumendid ei ole Riigikogu liikmetele õigeaegselt kättesaadavaks tehtud või kui päevakorraküsimuse arutamisel ei viibi ettekandja.


(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 ettenähtud juhul lükkub arutelu järgmisse töönädalasse.
Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid