Ratas tänas võimaluse eest olla neli aastat peaminister, teenida Eestit, aidata kaasa Eesti elujärje paranemisele ja Eesti rahvusvahelise kuvandi tugevdamisele.

"Poliitikas tuleb keeruliste olukordade lahendamiseks teha ka väga raskeid valikuid. Selleks peab poliitik valmis olema. Tegin täna erakonnakaaslastega 14-15 tundi konsulteerides otsuse astuda kujunenud olukorras Eesti vabariigi peaministri kohalt tagasi," ütles Ratas oma avalduses.

"See otsus, nagu ma ütlesin, sündis nõupidamistes Eesti Keskerakonna juhatusega, fraktsioonikaaslastega, lähimate ametikaaslastega. Võimalikke lahendusi oleks kindlasti erinevaid, kuid õige tundus neist ainult üks," lausus Ratas.

"Eile avalikuks saanud riigiprokuratuuri esitatud kahtlustus ei tähenda veel seda, et keegi oleks kindlasti süüdi, kuid paratamatult heidavad need kõigile asjaosalistele väga tõsist varju. Sellises olukorras tundub ainuõige, et annan enda tagasiastumisega võimaluse kõigile asjaoludele häirimatult valgust heita ja ka selgusele jõuda poliitilise ja ühiskondliku rahu, tasakaalu tingimustes. Olen veendunud, et uurimisasutused teevad oma tööd professionaalselt, teevad seda erapooletult ning selgitavad ka selles juhtumis välja tõe," avaldas Ratas lootust.

"Poliitilise vastutuse võtmisest hoolimata saan täie südamerahuga öelda, et ma pole peaministrina teinud ühtegi pahatahtlikku ega teadlikku valeotsust. Olen suhelnud nii riigi peaprokuröri kui kaitsepolitsei peadirektoriga, kes mõlemad kinnitasid, et neil pole minu suhtes kahtlusi. Valitsusjuhina ei tundnud ma ka Porto Franco kaasuses, et ükski minister või erakond oleks püüdnud valitsuse langetatud otsuseid ebaseaduslikkuse suunas mõjutada. Tuginesime neis KredExi tehtud ettepanekutele ning antud laenu tingimused olid igati võrreldavad eelnevalt näiteks Tallinki osas tehtud otsustega," kinnitas Ratas.

"Keskerakonna esimehena võin samuti täie siirusega kinnitada, et ma pole erakonda juhtides teinud ega heaks kiitnud õigust ega õiglustunnet riivavat tegu. Loomulikult tuleb mul erakonna esimehena kanda vastutust ka selle eest, et antud küsimus saaks ühese, selge ja õiglase lahenduse," sõnas Ratas.

"Ma tahan tänada südamest kõiki poliitikuid, ma tahan tänada häid koalitsioonipartnereid, nii Konservatiivset Rahvaerakonda kui ka Isamaa erakonda, ma tõesti tahan tänada enda Keskerakonna saadikuid, fraktsiooni, erakonnakaaslasi, ministreid," ütles Ratas. "Ma olen tänulik ministeeriumite ja riigikantselei töötajatele, nende valitsusalas olevatele asutustele, kohalike omavalitsuste ametnikele ja töötajatele, loomulikult Eesti ettevõtlusringkondadele, kes igapäevaselt Eesti majandust arendavad."

Samuti tänas Ratas ametikaaslasi Euroopas ja maailmas.

Mis saab edasi?

Vastuseks küsimusele, kas Keskerakond soovib olla ka järgmises valitsuses, vastas Ratas: "Keskerakond arvestab selle võimalusega Eesti poliitikas olla nii opositsioonis kui koalitsioonis. Ma arvan, et täna öösel neid otsuseid ei tehta."

Ratas ütles, et tegi oma tagasiastumisotsuse teatavaks küll Isamaale, aga kuna arutelud kestsid varahommikuni, siis ei ole ta vastust saanud EKRE esimehelt Martin Helmelt, kellele on vastava sõnumi saatnud.

Ratas ütles, et tema tagasi astumise otsuse puhul sai määravaks ühiskonna praegune olukord ning erakonna peasekretäri ja erakonna kahtlustus. See on tema sõnul koht, kus tuleb võtta vastutus ja näidata väga kõrget poliitilist kultuuri.

"Ma ei tea, kui sageli kahtlustuse hetkel on neid samme tehtud, aga ma tunnetan, et see on täna õige, see on Keskerakonnale õige," sõnas Ratas.

Ta lisas, et see on olnud tema soov, et Keskerakond saaks rahaprobleemidest vabaks, ja ta peab seda jätkuvalt oluliseks. "Siin me poliitilise kultuuri mõõdupuud üpris kõvasti tõstsime," märkis ta.

Küsimusele, kas Keskerakonna rahaprobleemid pole aja jooksul mitte vähenenud, vaid kasvanud, vastas Ratas, et pole sellega nõus. "Nelja aasta jooksul me oleme päris palju neid küsimusi lahendanud, kui vaadata ka eelmise aasta lõpu seisu rahavooliselt, siis see on üle pikkade aastate, selle sajandi võib-olla ka ainus, kui me oleme lõpetanud nullis või väikeses plussis. Aga loomulikult see eeldab väga suuri reforme erakonnas sees, et teha kõik selleks, et päris paljud kulud alla võtta ja tulla eelarvega toime. Erakond tuleb sellega toime, erakond läheb siit kindlasti edasi ja omab tugevat programmilist ja poliitilist platvormi, et Eesti elu edasi viia, et ükski Eesti inimene ei tunneks, et ta on maha jäetud," ütles Ratas.

Abielureferendum on laualt maas

Abielureferendumi kohta ütles Ratas, et kui koalitsioon on lagunenud, siis suuri poliitilisi otsuseid enam ei tehta. "Selleks on vaja kokku panna uus koalitsioon ja uued põhimõtted."

Tema sõnul oleks mõistlik, et see päevakorrapunkt riigikogus hääletusele ei läheks. Täna oli plaanis abielureferendumi eelnõu teine lugemine.

Ratas nentis, et tal jäi kripeldama palju, mis jäi tegemata regionaalpoliitikas ning sotsiaal- ja haridusvaldkonnas. Ta märkis, et palju sai ka tehtud ning Keskerakond täitis oma valimislubadusi pensionitõusu ja haridus- ja teadusrahastuse kohta. Samuti on Keskerakond tema sõnul näidanud tugevat toetust kohalikele omavalitsustele ja regionaalpoliitikale.

"Mul on hea meel, et Eesti inimesed on hakanud rohkem tagasi pöörduma Eestisse, Eesti elanike arv kasvab. Oleme suutnud sellist ühiskonna sidusust ja tugevust tegelikult ehitada päris palju, et inimesed tunneksid, et siin on turvaline elada, siia on turvaline ja õige tagasi pöörduda," ütles Ratas.

Porto Franco korruptsioonijuhtum

Eile pidasid kapo töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, et kindlustada Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamises. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, sest Tederi ja Krachti pidasid kaitsepolitseiameti töötajad kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesu kokkuleppes, et varjata Tederi Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud mitme kuriteo toimepanemise kahtlustus veel kahele ettevõtjale.

Praegu tehakse menetlustoiminguid mitmes kahtlustuse saanutega seotud asukohas.

Pärast kahtlustuse esitamist teatas Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid, et peasekretär Mihhail Korb lahkub ametist.