"2016. aastal Keskerakonna esimeheks ja loetud nädalad hiljem peaministriks saades lubas Jüri Ratas jätta enda juhitava erakonna senised korruptiivsed kombed selja taha," meenutas Saar.

"Hetkeks nii tunduski, aga see aeg jäi lühikeseks. Möödunud aastal lahti rullunud segased lood 50 000eurose keelatud annetusega ja üha rulluvad vanad võlad viisid Keskerakonna meeleheitliku katseni erakondade rahastamise kontrollist üldse vabaneda, esitades selleks vastava sisuga seaduseelnõu ERJK kaotamiseks," leidis Saar.

Ta märkis, et uued väga tõsised kahtlustused asetavad ERJK kaotamise katse veelgi halvemasse valgusse. "On väga raske uskuda, et see kõik on juhuslik. Pärast täna esitatud kahtlustusi saab Ratasel Keskerakonna esimehena olema pea võimatu veenda Eesti inimesi ja avalikkust, et see käitumine ei ole retsidiivne ja vanad Savisaare-aegsed kombed ei ole uues kuues jätkuvalt Keskerakonna poliitilise kultuuri osa."

Täna pidasid kapo töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.

Tederit ja Korbi kahtlustustakse mõjuvõimuga kauplemises. Kahtlustuse järgi lepiti kokku, et Hillar Teder annetab Eesti Keskerakonnale enne kohalike omavalitsuse valimisi kokku kuni miljon eurot. Vastutasuks pidi Mihhail Korb korraldama Porto Franco arenduse kasuks õiguse rajada parkla väljasõidutee Tallinna linna maadele. Kahtlustuse mõjuvõimuga kauplemises on juriidilise isikuna saanud ka Keskerakond.

Hillar Teder on kahtlustuse järgi leppinud kokku altkäemaksu andmise Kersti Krachtile selle eest, et too kasutab ära oma positsiooni ministri nõunikuna, kindlustamaks Porto Francole soodsad otsused KredExi kriisiabimeetmete kasutamisel. Altkäemaksu üleandmine jäi toimumata, kuna kaitsepolitseiameti töötajad pidasid Tederi ja Krachti kinni.

Samuti kahtlustatakse Tederit ja Krachti rahapesukokkuleppes, et varjata Tederi Krachtile altkäemaksu andmist.

Lisaks on esitatud mitme kuriteo toimepanemise kahtlustused veel kahele ettevõtjale.

Praegu tehakse menetlustoiminguid mitmes kahtlustuse saanutega seotud asukohas.