"See oli kindlasti ebaõnnestunud muudatusettepanek, aga meie saadikutel oli ülesanne mõelda küsimusi, mida saaks inimestelt rahvahääletusel riigielu küsimusena küsida tingimusel, et neile saaks vastata "Ei". Me oleme kokku leppinud, et me teeme kindlasti "Ei" kampaaniat, ja juhuks, kui koalitsioon hääletab mõne meie ettepaneku sisse, siis saaks sellele kindlasti eitava vastuse," selgitas Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas ja lisas, et see muudatustettepanek on tagasi võetud ja see arutlusele ei tule.

"Võtsin tagasi oma muudatusettepaneku abielureferendumi eelnõule, mis sisaldas küsimust „Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui see kuuluks Venemaa koosseisu," ütles ettepaneku üks algatajatest, refrmierakondlane Urmas Kruuse Delfile.

"Loomulikult on minu isiklik ja meie kõigi vastus sellele küsimusele kindel "Ei". Eesti on ja peab alati jääma vabaks. Ma esitasin selle muudatusettepaneku selleks, et juhtida tähelepanu selle referendumi absurdsusele ja vajadusele vastata igal juhul "Ei" EKRE poolt peale surutud vaenule. Mõistan, et minu küsimus on ebasobilik ja võtan selle tagasi," kinnitas rahvasaadik.

Peaminister Jüri Ratas avaldas lootust, et peagi mõistab reformierakondlaste avangu hukka ka president Kersti Kaljulaid.

"Eesti Vabariigi peaministrina mõistan jäigalt ja ühemõtteliselt hukka Reformierakonna Riigikogu saadikute Ants Laaneotsa, Urmas Kruuse ja Jüri Jaansoni täiesti vastutustundetu ettepaneku panna rahvahääletusele mõte või küsimus “Kas Eesti Vabariigis oleks parem elada, kui Eesti Vabariik kuuluks Venemaa koosseisu?". (Juhin tähelepanu, et originaaltekstis olid valesti kirjutatud nii Eesti Vabariik kui koosseis.)," teatas peaminister Delfile.

"See on vale, mõeldamatu ja masendav... Minu hinnangul peavad kõik Eesti poliitilised jõud sellise ettepaneku ühemõtteliselt hukka mõistma. Olen kindel, et seda teeb ka Vabariigi President."

Ettepaneku suhtes näitas täna hommikul ühismeedias nördimust üles ka välisminister Urmas Reinsalu, kes arvab, et eelnõu esitanud saadikud on rikkunud oma ametivannet.

"Minu selge veendumuse kohaselt ei saa Riigikogu sisuliselt seda muudatusettepanekut arutada, ilma et seda ka formaalselt menetlevad (ning muuhulgas isegi vastu hääletavad) Riigikogu liikmed ei rikuks oma ametivannet." Reinsalu hindab otsuse eelnõud ühteaegu küüniliseks ja arulagedaks, avaldab imestust läbivas suurtähes kirjutades.

"See seab Riigikogu väga tõsisesse ja kriitilisse seisu. Jätame kõrvale abielu rahvahääletuse, räägime MEIE VABARIIGIST. Minu sõnum on selge: SEE ettepanek ei tohi minna Riigikogu komisjonis ega täiskogus hääletusele. See on mõeldamatu," kurjustas Reinsalu.

Tema arvates puudub ühtlasi parlamendil nii formaalne kui ka moraalne pädevus selle ettepaneku arutamiseks.