Tänasel eelistungil andis kohus Tarraste talle esitatud süüdistuses kohtu alla ning jättis tõkendina määratud vahistamise muutmata.

Kohus võttis menetlusse kõigi kannatanute tsiviilhagid kogusummas u 350 000 eurot. Lisaks rahuldas kohus kaitsja taotluse kolme tunnistaja ülekuulamiseks, kokku on planeeritud üle kuulata 26 tunnistajat.

Kohus arutab kriminaalasja avalikel kohtuistungitel, kokku on planeeritud kohtuasja arutamiseks 14 istungipäeva.

Mikk Tarrastele on esitatud süüdistus üldohtlikul viisil toime pandud mõrvas ja laskemoona ebaseadusliku käitlemises. Kohus arutab esimese astme kuriteo kriminaalasja koos rahvakohtunikega, eesistuja on kohtunik Rubo Kikerpill.

Tarraste teekond

Kuna prokuratuur avaldas Mikk Tarrastele esitatud süüdistuse üldise kirjelduse, saab selle alusel täpsemalt teada roimari teekonna tol juunikuisel õhtul.

Tarraste teekond algas tema enda maakodust, Kopli talust 6. juuni õhtul, eeldatavasti kella 21.30 ajal. Ta pidi minema sõbra juurde sauna ja kavatses veel enne 22 tanklast mõne õlle osta. Kell 21.44 sai politsei teate, et Olerexi tanklas on sinine Subaru ramminud kaht pargitud autot ning selle juht võib olla purjus.