Harjumaal ja Ida-Virumaal jäävad 11.–17. jaanuaril õpilastele suletuks üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste, rakenduskõrgkoolide ja ülikoolide õpperuumid. Piirangut ei kohaldata 1.–4. klassi, 9. klassi ning 12. klassi õpilastele, kes tohivad alates 11. jaanuarist alustada taas kontaktõppes.

Endiselt ei laiene piirang hariduslikele tugiteenustele või konsultatsioonidele, praktika, eksamite või testide tegemisele ega olümpiaadidel osalemisele.

Harjumaal ja Ida-Virumaal kehtivad juba praegu piirangud sportimisele ja treenimisele, spordi- ja liikumisüritustele, spordivõistlustele, noortetööle, huviharidusele, huvitegevusele, täienduskoolitusele, täiendõppele kuni 17. jaanuarini (kaasa arvatud).

Alates 11. jaanuarist taastub Eesti ülejäänud 13 maakonnas õpe tavapärases vormis – üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, kõrgkoolides jätkatakse kontaktõppel. Koolipidajad peavad rakendama haridus- ja teadusministeeriumi, terviseameti ning teadusnõukoja määratud meetmeid viiruse leviku pidurdamiseks.

Kuni 10. jaanuarini (kaasa arvatud) pikendas valitsus ka juba kehtivaid piiranguid ülejäänud Eesti 13 maakonnas sportimisele ja treenimisele, spordi- ja liikumisüritustele, spordivõistlustele, noortetööle, huviharidusele, huvitegevusele, täiendkoolitusele, täiendusõppele.

Valitsus arutab hariduselu, sportimise ja täienduskoolituse valdkondadele kehtivaid piiranguid 7. jaanuaril.

Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab korralduse kodulehel kriis.ee