„Ressursi omanik võidakse tunnistada osaliseks põhiõiguste ja -vabaduste rikkumises, kui piiratakse ühiskondlikult tähtsa informatsiooni levitamist interneti kasutajate poolt Venemaal,” teatas riigiduuma pressiteenistus, vahendab RBK.

Lisaks sellele võidakse sanktsioonid kehtestada juhul, kui piiratakse informatsiooni edastamist rahvuslike, keeleliste, varanduslike, ameti- või muude tunnuste alusel.

Seaduseelnõu näeb ette blokeerimist, liikluse aeglustamist ja administratiivtrahve.

Seaduse järgi võib Venemaa peaprokurör kooskõlastatult välisministeeriumiga omistada välismaa internetiressursile staatuse „informatsiooniressursi omanik, mis on osaline põhiliste inimõiguste ja -vabaduste ning Vene Föderatsiooni kodanikuõiguste ja -vabaduste rikkumises”.

Seaduseelnõu autorid selgitasid, et seadus oli vajalik „Vene Föderatsiooni kodanike Venemaa massiteabevahenditele ligipääsu alusetu piiramise arvukate faktide tõttu mõnede internetiressursside poolt”.