Alates 2021. aasta jaanuarist hakatakse maksma ühekordset toetust senise 100 euro asemel 125 eurot. Kui lõppeval aastal kulus pensionilisa maksmiseks linnaeelarvest üle 9,15 miljoni euro, siis suurema pensionilisa maksmiseks eraldati tuleva aasta eelarvesse ligi 2,9 miljonit eurot lisaks.

Abilinnapea Betina Beškina selgitas, et Tallinna linn maksab alates 2010. aastast pensionäridele hinnatõusu kompenseerimiseks üks kord aastas toetust. "Pensionilisa makstakse üks kord aastas toetuse saaja sünnikuule eelneval kuul ning see on ette nähtud mitte üksnes vanadus-, vaid ka töövõimetuspensionäridele," rääkis Beškina. "Uut määra rakendatakse tagasiulatuvalt ka neile pensionilisa saajatele, kelle sünnikuu on jaanuar ja kellele makstakse pensionilisa 2020. aasta detsembris."

Pensionilisa suurust muutev määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse alusel ja kooskõlas Tallinna linnavolikogu 29. novembri 2012 määrusega nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord", mille kohaselt kehtestab universaaltoetuste määrad linnavalitsus.