„Kuna paljudel algklassilaste vanematel ei pruugi olla võimalik töö tõttu koju jääda lapsega, kes vajab kodus õppimisel või kodus toimetulekul tuge, siis on Tallinna munitsipaalkoolid valmis vajadusel pakkuma neile lastele võimalust olla hommikuses pikapäevarühmas,“ märkis linnapea Mihhail Kõlvart pressile saadetud teates.

„Sellise võimaluse loome eeskätt neile vanematele mõeldes, kellel ei ole võimalik kaugtööd teha ega ootamatult enne jõule nädalaks koju või puhkusele jääda. Nii sisustatakse nende õpilaste aeg loovülesannete ja teiste tegevustega koolipäeva algusest, sõltuvalt koolist, kas kella 8-st või 9-st kuni kella 14ni päeval.“

Eile kohtusid linnapea Mihhail Kõlvart ja abilinnapea Vadim Belobrovtsev Tallinna munitsipaalkoolijuhtidega, et arutada eri võimalusi õppetöö korraldamiseks olukorras, kus on hädavajalik vähendada kontaktide hulka nii laste kui ka täiskasvanute vahel. Ühiselt otsustati, et gümnaasiumiaste jätkab õppeveerandi lõpuni distantsõppel, nagu see on ka praegu, ning kogu põhikooliosa asub loovõppele kodustes tingimustes. Lapsed saavad kaasa ka ühe nädala koolilõuna toidupaki, selle kohta jagavad täiendavat infot koolid.

Põhikooliastme, sealhulgas algklasside loovõppe nädal algab 14. detsembril ning kestab vaheaja alguseni. Otsus ei puuduta erivajadustega laste koole, kus jätkub õppetöö tavapärasel viisil.