Euroopa Haiguste Ennetamise ja Kontrolli Keskuse (ECDC) andmetel on Leedu viimase 14 päeva nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta 1187,9 ja suremusnäitaja 11,3, vahendab Leedu Delfi.

Luksemburgis on nakatumisnäitaja 1292,9 ja suremusnäitaja 15,6.

Kolmandal kohal on Horvaatia, kus need arvud on vastavalt 1186,5 ja 21,3. Sloveenia on neljas (1001,9 ja 25,6).

Suremus on kõige suurem Bulgaarias – 26,8. Ka Ungaris on suremus kõrge – 23,1.

Võrdluseks: Eesti nakatumisnäitaja on praegu 424,2.