Kui Narvas, Kohtla-Järvel ja Sillamäel on nakatumisi palju ja olukord kriitiline, siis on Jõhvi koroonaviirusest vähem mõjutatud. Seepärast on ka Jõhvi vene põhikool saanud sel semestril töötada tõhusalt ja suures osas tavapäraselt.

"Meil vedas, et klasse, kes olid selle õppeperioodi jooksul suunatud distantsõppele, oli väga vähe. Paar klassi algkoolis ja kaks-kolm klassi perioodiliselt oli teises ja kolmandas kooliastmes," ütles Šulgina.

Seepärast on koolijuhil kahju, et valitsuse otsusega pannakse koolid üle Eesti esmaspäevast kinni. "Kahju, et üks nädal on jäänud koolivaheajani, aga meil tuleb minna distantsõppele," nentis ta. Ära jäävad nii jõuluüritused kui ka tuleb senise kontaktõppe asemel korraldada kõigile kaugõpe.

Kuivõrd valitsuse täpne korraldus koolidele tuli täna, siis ei olnud Šulginal intervjuu ajal veel selgust, kas uuest nädalast algab koolilastel juba vaheaeg või tähendab see seda, et koolid pannakse lihtsalt kinni. Direktor ütles, et igal juhul eelistaks ta distantsõppe korraldamist, kuna ka seitse päeva õppimiseks vajalikud.

Valitsus kooskõlastas täna korralduse, mille järgi on kuni 31. detsembrini suletud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide ning ülikoolide õppehooned. Erandjuhul tohib kooli otsusel viia läbi distantsõpet. Samuti tohib kooli otsusel erandkorras ja usaldusmeetmeid kasutades (2+2 reegel, siseruumidest maskikandmine koos ülalnimetatud eranditega, desinfitseerimisvahendite olemasolu) personaalsete konsultatsioonide, olümpiaadide, praktika läbiviimine ning eksamite ja testide sooritamine.

Kontaktõpe võib toimuda hariduslike erivajadustega õpilastele.

Avatuks jäävad lasteaiad ja -hoiud ning piiranguid ei kohaldata erivajadusega lasteasutustes ja koolides.