Juhtkogu töö lõpetamise põhjuseks on ministri sõnutsi see, et juhtkogu ei tulnud toime neile seatud peamise ülesandega - esitada keskkonnaministrile metsanduse arengukava aastani 2030 eelnõu hiljemalt septembris 2020. aastal.

"Juhtkogu kohtumistel on arutelud muutunud väga laialivalguvateks, kuna pidevalt on lisandund aina uusi ja detailseid teemasid ja seetõttu on kadunud fookus riikliku strateegilise dokumendi koostamiseks," selgitas keskkonnaminister Epler. "Kindlasti kutsun kokku uue juhtkogu, kuid enne seda plaanin nõu pidada ministeeriumi ametnike ja väliste ekspertidega, et täpsustada uue juhtkogu rolli protsessis. Ma isiklikult arvan, et arengukava sisulise ettevalmistamisega peavad tegelema valdkonna eksperdid ning juhtkogu peaks olema see organ, kes "tempot" hoiab ja vaidlusküsimuste või eriarvamuste puhul töötab kompromissi leidmise nimel."

Metsanduse järgmise kümnendi arengukava (MAK2030) koostamine algas 2018. aastal.

Lähiajal kavatseb keskkonnaminister kokku kutsuda teda nõustava metsandusnõukogu, et arutada kuidas võimalikult kiiresti ja parimaid teadmisi kasutades jõuda järgmise kümnendi metsanduse arengukavani.

Keskkonnaministeerium tänab kõiki juhtkogu seniseid liikmeid koostöö ja panuse eest metsanduse probleemide kaardistamisel.