„Ma elan Euroopa demokraatlikus riigis, kus demokraatlikud põhimõtted ja vabadused on valitsemise vajalikud tingimused võimu kõigil tasanditel ja paralleelidel. Kus õigus sõnavabadusele ja rahumeelsetele kogunemistele on määratletud konstitutsioonis ja neid garanteerib riik. Kus politseinikud ei varja rahumeelsete meeleavaldajate ees nägusid. Just sellisena näen ma oma kodumaad – tuleviku Valgevenet, vaba Valgevenet,” ütles Hersche kohtus, vahendab Tut.by.

Kohtunik Sjargei Šatila otsustas rahuldada OMON-i töötaja Sjargei Kontšõki tsiviilhagi ja maksta talle kompensatsiooni tuhat Valgevene rubla (umbes 320 eurot).

Hersche otsustas kohtunik aga süüdi mõista Valgevene kriminaalkoodeksi paragrahvi 363 lõige 2 järgi (vastupanu siseasjade organite töötajale) ja määras karistuseks kahe aasta ja kuue kuu pikkuse vabadusekaotuse üldrežiimiga koloonias. Sellist karistust nõudis ka prokurör.

Kohtuniku otsuse järgi tuleb lisaks hävitada valge-puna-valge lipp, mis Herschelt konfiskeeriti.

Pärast otsuse väljakuulutamist hakkasid Hersche sugulased skandeerima „Pozor!” („Häbi!”). Hersche vend ütles, et advokaat kaebab otsuse edasi.

Šveitsi suursaadik Valgevenes Claude Altermatt, kes oli samuti kohtusaalis kohal, teatas, et toetab Herschet konsulaarkaitse raames ka edaspidi nii palju kui võimalik.

Hersche vahistati 19. septembril umbes kell 17. Protokolli järgi ei allunud ta OMON-i töötajate nõudmisele minna autokongi, püüdis põgeneda ja kui tema tegevusele astus vahele OMON-i töötaja Kontšõk, avaldas Hersche talle tahtlikult vägivaldset vastupanu: rebides ja surudes haaras ta Kontšõkil näost ja küünistas ning tiris maski maha, rikkudes sellega vormiriietust (lõhkus maski) ja tekitas kehalisi traumasid. Hersche ei tunnistanud oma süüd sanktsioneerimata miitingul osalemises ja kehavigastuste tekitamises. Enda sõnul tunnistab ta, et osales rahumeelsel protestiaktsioonil ja püüdis maski maha tõmmata.

Kannatanu Kontšõk kirjutas hagiavalduse, milles nõudis moraalsete kannatuste eest kompensatsiooni sada Valgevene rubla (umbes 32 eurot). Kohtusaalis ütles Kontšõk aga, et tahab suurendada summa tuhande rublani ja kui kohus teeb otsuse tema kasuks, annetab selle vabariiklikule laste vähiravikeskusele.