Varssavi ja Budapest, kes on mõlemad Euroopa Komisjoni juurdluse all kohtute ja meedia sõltumatuse piiramise asjus, blokeerivad eelarvet ja taastefondi, sest on vastu rahaeralduste õigusriigist ja demokraatlikest normidest kinnipidamisest sõltuvaks muutmisele.

„Meil on vaja Ungari ja Poola nõusolekut tänaseks või hiljemalt homseks. Kui me seda ei saa, peame me liikuma stsenaariumi B juurde,” ütles Euroopa Liidu diplomaat Reutersile.

Stsenaarium B tähendab, et toetustest ja laenudest koosnev Euroopa Liidu 750 miljardi euro suurune taastefond jääb vaid 25 liikmesriigi jaoks ilma Poola ja Ungarita, et teised saaksid vajaliku raha koroonaviirusest räsitud majanduste turgutamiseks.

Selle stsenaariumi järgi jääks aga Euroopa Liidu järgmine 1,1-triljoni eurone pikaajaline eelarve blokeerituks. Euroopa Liit finantseeriks end 2021. aastal esialgse eelarve abil, kusjuures peatuksid kulutused uutele projektidele ja ka käimasolevate finantseerimist kärbitaks.

Euroopa Liidu kõrgetasemeline diplomaat ütles, et õigusliku aluse valik 25 riigi taastefondi loomiseks määrab ära, kui kiiresti seda saab teha, aga see ei võtaks aega kuid.

Euroopa Komisjon on öelnud, et seda tehakse niinimetatud tihendatud koostöö protsessina, mida näeb ette Euroopa Liidu õigus juhul, kui vähemalt üheksa riiki tahavad koostööd teha, aga teised mitte. Sellisel juhul saaks fondi luua nädalatega.

Raha eraldamisega saaks sel juhul alustada 2021. aasta keskel, nagu algselt oodata oligi.