EKRE saadik pidas eelnõud vajalikuks, et ERR ei eiraks oma saadete ja programmide tootmisel ja edastamisel poliitilise tasakaalustatuse printsiipi, eelistades üht erakonda või poliitilist liikumist teisele. Grünthal tõi näiteks, et samasoolise abielu kajastamise puhul ei tunnustatud traditsioonilisi perekondi. Lisaks kajastati EKRE saadiku hinnangul USA valimiste puhul suures osas demokraatide seisukohti. Eelnõus on veel rida paragrahve, mida saadik täiendada-parandada sooviks, näiteks võiks eetikanõuniku koha kaotada ja panna seda rolli täitma vastutav toimetaja. 

Edasi lugemiseks:
1.99 Üksikartikkel ühe kliki mobiilimaksega